za:   http://www.pch24.pl/polska-wyplaca-zadoscuczynienie-muzulmanom-torturowanym-przez-amerykanow,35828,i.html

Polska wypłaca zadośćuczynienie muzułmanom torturowanym przez Amerykanów

By English: Chief Petty Officer John F. Williams, U.S. Navy [Public domain], via Wikimedia Commons

Abu Zajd i Abd al-Rahim al-Nashiri otrzymają po 100 tysięcy euro zadośćuczynienia od polskich władz. Mężczyźni twierdzili, że byli torturowani przez Amerykanów na terenie Polski. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Warszawa naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Polskie władze – zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – przekazały Abu Zajdowi 100 tysięcy euro zadośćuczynienia. Dodatkowo ma otrzymać jeszcze 30 tysięcy euro, że za zezwoleniem władz byli torturowani przez Amerykanów w tajnym ośrodku na terenie Polski. Zadośćuczynienie dla Saudyjczyka Abd al-Rahim al-Nashiriego władze przekażą do depozytu sądowego – al-Nashiri jest objęty sankcjami międzynarodowymi. Ciążą na nim oskarżenia o kierowanie atakiem na amerykański niszczyciel USS Cole z 2000 roku. Został pojmany przez CIA w 2002 roku.

Przekazanie środków to konsekwencja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który oddalił odwołanie od wyroku w tej sprawie z ubiegłego roku. Trybunał uznał zeznania za wiarygodne, a Warszawa zarzutom nie przeczyła. Polskie śledztwo w tej sprawie zostało uznane za nieskuteczne.

Trybunał oddalił jedynie skargę na naruszenie zasady wolności, uznając państwo polskie za winne niewywiązania się ze wszystkich obowiązków wynikających z zakazu tortur i nieludzkiego torturowania. Równocześnie sędziowie wskazali, że odpowiedzialność za tortury ponoszą Amerykanie.

Źródło: „Rzeczpospolita”

mat

Read more: http://www.pch24.pl/polska-wyplaca-zadoscuczynienie-muzulmanom-torturowanym-przez-amerykanow,35828,i.html#ixzz3aXGUPRMJ