za:    http://www.glosgminny.pl/sprzedaz-ziemi-na-slupa/

sprzedaz polskiej ziemi

Według danych Transnational Institute proceder wykupu polskiej ziemi przez obcokrajowców przybiera znacznie szersze rozmiary niż twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

O sprawie informuje poseł Zbigniew Kuźmiuk powołując się na informacje przekazane przez Transational Institute w czasie konferencji zorganizowanej przedwczoraj w Brukseli. Raport Instytutu ukazuje realia w których państwa Europy Środkowej są przedmiotem niemal kolonizacji przez zachodnie spółki i bogaczy.

W Rumunii w ich ręce sprzedano już 10% wszystkich użytków ornych, na Węgrzech zachodnie podmioty przejęły już okrężną drogą milion hektarów. W Polsce, z pomocą tak zwanych „słupów”, zachodni kapitaliści przejęli około 200 tysięcy hektarów ziemi orrnej. Co gorsza Instytut uważa, że za zakupami stoi w większości cel spekulacyjny. To klasyczny system – sprzedaż ziemi na słupa.

Kuźmiuk przypomina, że już raport Najwyższej Izby Kontroli za lata 2011-2013 wskazywał na wykup państwowej ziemi należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych idący w tysiące hektarów przez  kapitał holenderski, duński i luksemburski. Dotyczyło to szczególnie sytuacji w województwach dolnośląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. W Sejmie od dwóch lat leży projekt ustawy w zasadzie uniemożliwiający zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców po 1 maja 2016 i jednocześnie unieważniający wszystkie tzw. słupowe transakcje ale większość koalicyjna Platformy i PSL-u nie jest niestety zainteresowana jego uchwaleniem.

Według Senatora Jerzego Chróścikowskiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych:

Stary zapis z 2011r. dał możliwość wyłączenia z ziemi 30 proc. dla rolników. Zapis nie sprawdził się i spółki z kapitałem zagranicznym nie wydzielały tych gruntów. A teraz rządzący chcą wprowadzić zapis, żeby 30 proc. wyłączyć a 70 proc. tego, co mają, mogli nabyć od Skarbu Państwa. Oznacza to gwarancję sprzedaży ziemi. To jest największy przekręt, jaki może się zdarzyć. Teraz spółki dostaną uprawnienie do kupienia ziemi.

W roku 2016 przestanie obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży polskiej ziemi dla obcokrajowców.