za:   http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/06/stanislaw-adamczyk-chiny-a-globalny-kryzys-finansowo-gospodarczy/

 

Stanisław Adamczyk

W Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 r., odbyło się drugie spotkanie w ramach wznowionych prac – powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe – Konwersatorium „O lepszą Polskę„, których celem jest opracowanie trzeciej części Raportu pt. „Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a groźba wybuchu dużego konfliktu zbrojnego„. Podczas spotkania mgr Stanisław Adamczyk-członek Klubu Inteligencji Polskiej zreferował temat: „Chiny a globalny kryzys finansowo-gospodarczy„.
Po jego wystąpieniu odbyła się dyskusja w której udział wzięli m.in. Prof. Włodzimierz Bojarski, Prof. Paweł Soroka. Prof. Artur Śliwiński, Marek Głogowski, Izabela Litwin, Jacek Rossakiewicz, Romuald Starosielec, Andrzej Wilk.

Wnioski z dyskusji  dobrze sformułował Marek Głogowski:

1. System amerykański (anglo-saski) oparty na OPOCENTOWANYM DŁUGU jest niereformowalny i prowadzi świat do upadku – dosłownie poprzez realizację idei depopulacyjnych.
2. W obecnym układzie sił na świecie jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest współpraca z Chinami i Rosją.