za:  http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/decyzja-brukseli-nielegalna,15886414591#ixzz3xEUv5SnW

KOMisi
Decyzja Brukseli nielegalna?!

Wiceszef MSZ Aleksander Stępkowski alarmuje, że decyzja Komisji Europejskiej nakładająca na Polskę „procedurę ochrony państwa prawa” nie ma umocowania w unijnym prawie.

Zgodnie z traktatami Komisja Europejska może nadzorować przestrzeganie zasad praworządności przez instytucje unijne, ale nie państwa członkowskie; to wyłączna kompetencja Rady Europejskiej – mówi podsekretarz stanu ds. prawnych, traktatowych i praw człowieka w MSZ

 

Pytany o komentarz do środowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia wobec Polski pierwszego etapu procedury ochrony państwa prawa Stępkowski – który reprezentował w ostatnich tygodniach MSZ w części jego kontaktów z Komisją Europejską – zaznaczył, że resort spraw zagranicznych z zajęciem stanowiska czeka na pisemną informację KE w tej sprawie.

 

Ta, przedstawiona przez wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, jest bowiem – zdaniem wiceministra – “nie do końca spójna”. Stępkowski ocenił, że o ile KE i Timmermans posiadają kompetencje “w zakresie nadzorowania przestrzegania zasad praworządności względem instytucji unijnych”, to “jeśli chodzi o relacje z państwami tutaj jakiekolwiek kompetencje posiada tylko i wyłącznie Rada Europejska“.

Stępkowski powołuje się w tej sprawie na opinię służb prawnych Rady Europejskiej, która – według niego – wskazuje, że “‘legal framework’ zaproponowany przez Komisję nie ma żadnego umocowania w traktatach”. – Z moich osobistych konsultacji z urzędnikami w Radzie wynika, że podtrzymują oni to stanowisko – podkreślił.

 

Wiceszef MSZ ocenił, że “niedobrze byłoby, gdyby Komisja całe zamieszanie medialne chciała wykorzystać po to, ażeby przypisać sobie kompetencje, których nie przyznaje jej traktat” – podkreślił. – Liczymy, że pozycja Rady nie będzie w jakiś sposób osłabiana przez de facto działania Komisji. Dlatego bardzo nas cieszą zapewnienia wczorajsze uczynione przez przewodniczącego KE Jean Claude’a Junckera, iż Komisja zamierza działać w pełni na podstawie traktatów – dodał.

 

– Rzeczpospolita liczy na to, że prawo traktatowe Unii Europejskiej będzie przez Komisję przestrzegane”- zaznaczył Stępkowski.

 

O rozpoczęciu wobec Polski pierwszego etapu procedury mającej na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla państwa prawa poinformował w środę wiceszef KE Frans Timmermans. – Chcemy rozpocząć dialog z polskimi władzami bez przesądzania o możliwych dalszych krokach –  zaznaczył.

 

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

 

PAP/JKUB

 

[fot. PAP/EPA]