za: http://niepoprawni.pl/blog/krystian-frelichowski/bydgoszczanie-domagaja-sie-wszczecia-procedury-unijnej-kontroli-nadzoru

 Krystian Frelichowski

  Na zwołanej w dniu dzisiejszym (28.01.16r.) konferencji prasowej bydgoskie organizacje patriotyczne zaapelowały do Parlamentu Europejskiego wszczęcie procedury unijnej kontroli nadzoru praworządności w stosunku do Republika Federalna Niemiec.

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący regionalnego KGP Krystian Frelichowski: Wszyscy wiemy ile nieszczęść, ofiar, zniszczeń doznała ludzkość w wyniku II Wojny Światowej, wojny, której można było uniknąć gdyby świat w porę zareagował na to co działo się w III Rzeszy. Jako wnuk oficera broniącego Ojczyzny 1939r. i daleki krewniak więźnia obozu Stutthof bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego mam nie tylko szczególne prawo, ale przede wszystkim obowiązek reagować na zagrożenia na nowo rodzące się, choć winnej postaci za naszą zachodnią granicą. Postanowiliśmy wspólnie korzystając z unijnego prawa zareagować kierując odpowiedni wniosek do PE, który teraz odczytam.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Martin Schulz

Wniosek

My niżej podpisani wnosimy o wszczęcie procedury unijnej kontroli nadzoru praworządności w stosunku do Republika Federalna Niemiec.

Uzasadnienie

Od pewnego czasu z niepokojem śledzimy informacje napływające z RFN, z których wynika, że dochodzi tam do licznych naruszeń zasad praworządności, równości, wolności słowa. Są to między innymi:

1.Liczne akty przemocy o podłożu seksualnym wobec kobiet (w noc sylwestrową miało mieć miejsce według różnych źródeł od 500 – 1000 takich przypadków)

2. Ograniczenie wolności mediów o czym zdaje się świadczyć:

a) przekazanie z kilkudniowym opóźnieniem informacji o aktach przemocy wobec kobiet

b) niedopuszczenie do debaty organizowanej przed wyborami w trzech landach partii opozycyjnej Alternatywa dla Niemiec (AfD)

3. Wprowadzenie segregacji rasowej na pływalni w mieście Bornheim (zakaz korzystania z niej przez uchodźców)

Barbara Wojciechowska – działaczka opozycji demokratycznej w latach 1980-89, była więźniarka polityczna, Przewodnicząca Stowarzyszenia

Idee Solidarności 1980-89

Maciej Różycki – radny Gminy Pruszcz, muzyk, lider Stowarzyszenia Solidarni2010

Bogdan Dzakanowski – działacz opozycji demokratycznej w latach 1980-89, Przewodniczący Bydgoskiej Ligi Rodzin

Jan Raczycki – działacz opozycji demokratycznej w latach 1980-89, były więzień polityczny, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”

Krystian Frelichowski – radny Miasta Bydgoszczy, działacz opozycji demokratycznej w latach 1980-89, były więzień polityczny, Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej

Następnie wypowiadała się była więźniarka polityczna Barbara Wojciechowska: jako kobieta czuję się szczególnie zaniepokojona licznymi atakami, których ofiarami padają kobiety. Pamiętajmy, że ich sprawcy, uchodźcy wcześniej czy później staną się pełnoprawnymi obywatelami Niemiec to oni będą wybierali władz tego kraju.

Prezes Bydgoskiej Ligi Polskich Rodzin Bogdan Dzakanowski odniósł się o swoich osobistych doświadczeń: Moi przyjaciele, także członkowie dalszej rodziny w trudnych czasach wyjechali za chlebem do Niemiec. Jestem z nimi w stałym kontakcie telefonicznym. Oni po zmroku boją się opuszczać swoje mieszkania , dzieci są odprowadzane przyprowadzane ze szkoły, o samodzielnym wyjściu na plac zabaw czy do kina w ogóle nie może być mowy. Jest to zbyt niebezpieczne.

Mamy moralny obowiązek dbać o równowagę sytuacji w Niemczech. To nasz najbliższy sąsiad i nie możemy być w tej sprawie bierni, bo zagrożenie bezpieczeństwa i demokracji w Niemczech stanowi też zagrożenie dla nasapelował radny Stefan Pastuszewski (link is external).

Na zakończenie bydgoski radny Krystian Frelichowski wyraził nadzieje, ze środowiska patriotyczne z innych miejscowości przygotowują i prześlą do PE podobne wnioski.

film T. Jasiński

 

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/krystian-frelichowski/bydgoszczanie-domagaja-sie-wszczecia-procedury-unijnej-kontroli-nadzoru

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.