z:  http://xportal.pl/?p=28049

Papież Franciszek nakazał oczyszczenie Zakonu Kawalerów Maltańskich z masonów. Franciszek wydał takie polecenie w listopadzie podczas swojego spotkania z kardynałem Raymondem Burke’iem dotyczącego skandalu z udziałem Kawalerów Maltańskich, którzy rozprowadzali w Afryce środki antykoncepcyjne. Papież był w tej kwestii bardzo stanowczy – nakazał usunięcie z szeregów zgromadzenia wszystkich, którzy mają związki z masonerią. Zadanie to powierzył właśnie kardynałowi Burke’owi.

Niepokój Franciszka związany z działalnością i wpływem masonerii w Zakonie Kawalerów Maltańskich i szczegóły całej sprawy ujawnił dziennikarz-watykanista Edward Pentin.

10 listopada podczas prywatnej audiencji kardynał Burke opisał papieżowi kulisy całego skandalu z dystrybucją środków antykoncepcyjnych, czym Ojciec Święty był „bardzo poruszony”. Franciszek bez ogródek oświadczył, iż chce, aby kardynał Burke oczyścił Zakon z masonów – nie miał bowiem żadnych wątpliwości, iż to oni za tym stoją – i domagał się podjęcia stosownych środków w tej sprawie. Polecenie to znalazło się również w liście do kardynała z 1 grudnia 2016 r., w którym to Franciszek podkreślił, iż „obowiązkiem kardynała jest dbać o duchową formację zakonu i usunąć wszystkich stowarzyszonych w grupach, praktyki których są sprzeczne z prawem moralnym”.

Edward Pentin informuje, że papież Franciszek był „bardzo zaniepokojony” działaniami Zakonu, na czele którego stoi baron Albrecht von Böselager. Ten ostatni został pozbawiony funkcji wielkiego kanclerza po zakończeniu wewnętrznego śledztwa we wspomnianej sprawie.

Franciszek już wcześniej wskazywał na destrukcyjny wpływ masonów oraz ich wrogość wobec Kościoła. Zwracając się do młodych ludzi podczas swojej wizyty apostolskiej w Turynie, Ojciec Święty mówił o „masońskich, skrajnych antyklerykałach i satanistach”.

Źródło: prawy.pl (autor: Anna Wiejak)