Jaki: “Pani Jethon jest ‘crème de la crème’ elit liberalnych w Polsce i to pokazuje poziom elit postokrągłostołowych”

Fot. wPolityce.pl/Polsat News
Fot. wPolityce.pl/Polsat News

 

Tekst wzięty z  http://wpolityce.pl/polityka/330158-nasz-wywiad-jaki-pani-jethon-jest-creme-de-la-creme-elit-liberalnych-w-polsce-i-to-pokazuje-poziom-elit-postokraglostolowych

2 thoughts on “Jaki: “Pani Jethon jest ‘crème de la crème’ elit liberalnych w Polsce i to pokazuje poziom elit postokrągłostołowych”

 1. “Z moich informacji wynika, że pan ambasador Andrzej Przyłębski jako młody człowiek popełnił błąd, ale okazał się nieprzydatny dla Służby Bezpieczeństwa i został wypisany z TW. Nie mamy informacji, aby na kogoś donosił. Musimy jednak pamiętać, że przy ocenianiu takich postaci należy sporządzić uczciwy bilans, tego co ten człowiek zrobił. Bez wątpienia ambasador Przyłębski bardzo dobrze dba o polskie interesy.”

  No i już jesteśmy w domu!
  Czyli
  – uwaga, to jest nasz sukin..yn i wara od niego!

  Ciekawe że ci sami ludzie nie byli tak łaskawi wobec abp. Wielgusa….
  Zaiste, dobra zmiana!

  Czyli z języka leszczy na nasz, pan Jaki może łkać (czy szydzić) nad zabitymi wiewiórkami ile wlezie.

  Ale dopóki Sejm, w którym PIS ma miażdżącą przewagę, nie zmieni Art 5 Konstytucji RP, to niewiele będą się różnić od lewaków Schultza czy Daniela Cohn- Bendita

  Ktoś, kto od rana do późnej nocy plecie jak mu “Polska miła”, a nie zwraca uwagi na lewackie zagrożenie, na ich język wprowadzany przez Konstytucję z 1997 roku, to w moim mniemaniu, bardziej nadaje się do pasienia byczków niż do poważnych rozmów.

  Art. 5: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

  Panie ministrze Jaki, czym jest tzw zrównoważony rozwój, na czym on polega, kto go śledzi i nim zarządza i z jakim skutkami?!
  Zamiast zamęczać nas wiewiórkami, pan użyje swojego czaru i wytłumaczy to “głupiemu ludowi”
  Co jest przyczyną, że w świetle kamer brzydzicie się lewakami i ich pomysłami, przyjmując zarazem ich język i zasady gry?
  Zezwalacie na radykalizację socjalistycznej rewolucji, na marksizm w czystej postaci (może jesteście jego ukrytymi wielbicielami)?
  Pod pojęciem ” zrównoważony rozwój odnajdujemy takie wytrychy słowne jak:
  dobre zarządzanie, trwały rozwój, problemy globalne, różnorodność kulturowa, gender, zasady partnerstwa, zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne, brak dyskryminacji, wolność wyboru, prawo wyboru, prawa dzieci, jakość życia…itp…itd…
  Jak to się przekłada na życie całych społeczeństw widzimy na zachodzie Europy i w USA

  Rozumiemy już dlaczego byliście panie i panowie z PIS za możliwością aborcji w Polsce, wszak to ” prawo” wpisuje się w art 5 Konstytucji RP i zalecenia Agendy 21.
  Dlaczego finansujecie gender w szkołach, wszak jesteście do tego przymuszani przez światowe ( lewackie) przywództwo, skupione w strukturach UE czy ONZ.
  Podczas Konferencji w Rio przystąpiliście do tzw Agendy 21

  “Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na konferencji “Środowisko i Rozwój” z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro. Jej polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu “Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój”.
  Polecam lekturę czym jest tzw Agenda 21, w szczególności proszę przyjrzeć się zagadnieniom społecznym i ekonomicznym i wzmacnianiem roli głównych grup społecznych i organizacji. Ciekawa lektura.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

  Nasi rządzący ubolewają nad wiewiórkami, wiejskimi kundelkami, nad świnką pokątnie ubitą w ciemną noc.
  Zapewne w ramach Agendy 21 i jej zaleceń:
  “Promowania trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i wsi.
  I ochrony różnorodności biologicznej”
  Ale w ich zakutych łbach nie rodzą się wątpliwości w jak diabelskim projekcie uczestniczą!
  Dla informacji, panie ministrze Jaki, konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, oprócz wyżej wspomnianych, dokonuje również redefinicji człowieczeństwa – z osoby na „istotę ludzką”
  Czyli gender w pełnej odsłonie!

  …a ten o wiewiórkach..
  …a pani Pawłowicz toczy twiterowe boje o skład dresingu w swojej sałatce:-)

  …a my w ciemnej dooopie…

  Pozdrawiam Pana Jacka.

Comments are closed.