[ Oni przybywają tu z konkretnym planem opartym na rzetelnej wiedzy.    J.B.]

https://www.youtube.com/watch?v=P_3Ha4OLlaU