[Niewyobrażalny skandal i skandaliczna obojętność.     J.B. ]

Znalezione obrazy dla zapytania Dom Europejskiej Historii

W Brukseli „Dom Europejskiej Historii” –

Adam Ferch

17.VI,2017 portal „Solidarni 2010”  opublikował niezwykle istotny artykuł p. Bożeny Ratter p.t. „Narracja, która nas poniża i obraża”.

W tymże artykule jest akapit :

„…2 tygodnie temu prof. Andrzej Nowak zwiedzał w Brukseli, otwarty w maju, Dom Europejskiej Historii przy parlamencie UE, wybudowany za 52 miliony euro. To ma być wzorzec dla europejczyków, jak mają pamiętać historię swojego kontynentu. Nie ma miejsca ani na naukę, ani na technologię, ani na kulturę (ani na historię, a tylko na ideologię). Muzeum ma 5 pięter, pierwsze to ogólne wprowadzenie, krótko o chrześcijaństwie jako religii, która zdominowała złowrogo ten kontynent, ale na szczęście już ustępuje, podobnie krótki i krytyczny komentarz poświęcony narodom, które pojawiły się niedawno, czyli w ostatnich 200 latach,  i odpowiadają za wiele nieszczęść w dziejach Europy.
Podany został konkretny przykład dwóch nowych narodów, które wyłoniły się w ciągu tych 200 lat z ruin imperiów – Polska i Grecja.

XIX wiek to czas złowrogiego kapitalistycznego wyzysku i kolonializmu i tu występuje Karol Marks, przedstawiony jako autor ideologii płomiennego, szlachetnego protestu.

Schemat wystawy jest prosty: przed 1957 rokiem Europa była piekłem, próbę walki z tym złem podjął komunizm, który na szczęście nie zginął i jest ideą, która ma przyszłość. Na drugim piętrze akcent polski, jest Sienkiewicz i jego Trylogia, ale jako książka, która uczy nienawiści, biblia nacjonalistycznego zaślepienia, a jako słuszna odpowiedź na wyzwania sienkiewiczowskiego nacjonalizmu – Manifest Komunistyczny. Rewolucja w Rosji – tu zdjęcie pozytywnego Polaka – Feliksa Dzierżyńskiego. Okres międzywojenny – szaleją nacjonalizmy i autorytaryzmy i jako symbol faszyzującego autorytaryzmu figurka Józefa Piłsudskiego.

Wstrząsająca seria zdjęć cierpiących cywilów: Niemcy jako poszkodowani, niemiecka rodzina biedna wymizerowana, białoruscy partyzanci, jeńcy armii czerwonej a na ostatnim zdjęciu młoda, elegancko ubrana Polka wychodząca z obozu dla przesiedleńców.

Sala poświęcona holocaustowina jednej ścianie pamięć wzorcowa, niemiecka, na drugiej ścianie – kłopoty z pamięcią, Polska, Francja, Ukraina jako współsprawcy holocaustu. Słowa Kwaśniewskiego: przeprasza za naród, który nie rozumie swojej winy. Główny eksponat to ”Sąsiedzi” Tomasza Grossa, który słusznie przypomniał Polakom holocaust. Włodzimierz Borodziej, prorektor UW, syn pułkownika IW,  jest autorem tej wystawy. Jest wykonawcą politycznego zamówienia z sąsiedniego budynku czyli UE. UE chce relokować ten wzór pamięci.

Jest to stan świadomości lewicowych elit niemieckich….”Znalezione obrazy dla zapytania Dom Europejskiej Historii

Wobec wyraźnej bezczynności władz polskich i krajowych mediów na powyższą hucpiarską prowokację , kategorycznie domagam się :

– natychmiastowego, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy :

– ambasadorów RP w Belgii i przy UE,

– Ministra Spraw Zagranicznych,

– dyrektorów: PAP oraz informacji w TVP i Polskim Radio,

– Włodzimierza Borodzieja + zakaz pracy w krajowym szkolnictwie.

Ponadto : odwołania mandatów tym europosłom z Polski, którzy nie zareagowali na w/wym wystawę.

Upływ czasu i demonstracyjna bezczynność w.wym. w tej haniebnej sprawie są dowodem jak bardzo kluczowe stanowiska w RP są obsadzone przez „wiarołomnych sublokatorów”  bezkarnie srających nam na talerze.

Wasz,
Adam Ferch

 

Tekst  wzięty  z  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20478&Itemid=100