[Wyjątek z artykułu dr. Jaśkowskiego]

Oto kilka przykładów oceny działania służby zdrowia w USA. Według Światowej Organizacji Zdrowia [WHO] :

Współczesne dzieci będą żyć krócej średnio o 10 do 15 lat, aniżeli ich rodzice.

USA ma najwyższy współczynnik umieralności niemowląt spośród krajów przemysłowych.

[dropshadowbox align=”none” effect=”raised” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”2″ border_color=”#050404″ rounded_corners=”false” inside_shadow=”false” ]Ponad 25 % dzieci amerykańskich cierpi na jakąś chorobę mózgu.[/dropshadowbox]

Ponad 60% dzieci amerykańskich ma choroby przewlekłe.

[dropshadowbox align=”none” effect=”raised” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”2″ border_color=”#050404″ rounded_corners=”false” inside_shadow=”false” ]Ponad 54% TYCH CHORÓB JEST CHOROBAMI ZWIĄZANYMI ZE SZCZEPIENIAMI.[/dropshadowbox]

Już co 8 sekund w USA diagnozuje się autyzm.

Obecne pokolenie jest pierwszym w historii światowej, które ma niższą inteligencję, aniżeli ich rodzice.

USA jest krajem, w którym stosuje się największą liczbę szczepionek.

USA jest krajem, w którym występuję nadumieralność kobiet rasy białej. Spowodowane to jest częstszym korzystaniem z opieki medycznej, aniżeli robią to kobiety rasy czarnej, czy latynoski. Kolorowe  kobiety są o wiele rzadziej ubezpieczone i do lekarzy udają się dopiero kiedy naprawdę potrzebują pomocy.

[dropshadowbox align=”none” effect=”raised” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”2″ border_color=”#050404″ rounded_corners=”false” inside_shadow=”false” ]Wprowadzenie medycyny rockefellerowskiej w USA przed 3 dekadami, zaowocowało wzrostem kosztów z 50 miliardów dolarów rocznie, do 250 miliardów.[/dropshadowbox]

 

Tekst  wzięty  z  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20541&Itemid=53