z książki Stanisław Krajski „Masoneria polska 2017 – u progu katastrofy”

To powinien być rok 2017

W 2010 r. ukazała się napisana na gorąco i wydana od razu (również w Polsce) książka autorstwa francuskiego znanego ekonomisty i finansisty Jacquesa Attali pt. „Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?”. [To znany we Francji, jawny przywódca masonów. MD]

Po przedstawieniu stanu światowych finansów pisze on tam: „Ruina Zachodu stanowi Więc wiarygodny scenariusz przeszłości, równie mało spodziewany przez współczesnych, jak W swoim czasie upadek Wenecji, Genui, czy Madrytu. (. . .) Nikt nie wie kiedy rynki odgwiżdżą koniec przerwy. (…) W tej dziedzinie, bardziej niż w jakiejkolwiek innej, ekonomia jest tylko nauką polityczną. Bardziej polityczną niż naukową. (…) Żaden Wskaźnik nie jest Wystarczający by przewidzieć wybuch kryzysu. Na początku trzeba zrozumieć – i sprawić, by wszyscy zrozumieli – że najgorsze jest możliwe, ze nasz świat porusza się wzdłuż przepaści”?

Attali przewiduje w 2010 r., ze jeśli nic nie zostanie zrobione do 2020 r. będzie to rok końca obecnego systemu finansowego. Dotąd nic nie zrobiono. Zostało jeszcze trzy lata. Jeśli ujmiemy ten problem w masońskiej logice „guzik” wyłączający system powinien zostać naciśnięty w 2017 r., by Wielki Krach mający być początkiem „Nowego Wspaniałego Świata” (Państwa Szatana) ukazał się zdumionym oczom ludzkim w roku, którego zapis kończy się liczbą „17”, roku, w którym wszyscy wyznawcy szatana oddają mu szczególną cześć i liczą na jego szczególną pomoc.

Miejsce i rola rewolty islamskiej w planach masonerii

Plan masonów zakłada, że będą „zbawcami”, że zostaną odebrani przez społeczeństwa Zachodu jako ci „dobrzy”, którzy uratują świat, wyprowadzą go z kryzysu, zapewnią stabilizację, pokój i dobrobyt jeśli oczywiście społeczeństwa Zachodu spełnią ich warunki, warunki „konieczne” do tego, by tego dokonać, warunki takie jak: jeden rząd światowy, jedna światowa Waluta, bardzo ograniczona „demokracja”, zawężone prawa człowieka i obywatela. Plan masonów, w który wpisane jest drastyczne ograniczenie ludzkiej populacji i zniszczenie chrześcijaństwa musi zatem zakładać (i zakłada), że ludzie tego ograniczenia populacji i zniszczenia chrześcijaństwa nie będą kojarzyć z masoneria.

Jedne wydarzenia będą tu zatem „dziełem przypadku” czy „efektem działania sił natury”, inne muszą być dziełem „obcych” i „złych”, których masoneria ostatecznie pokona i przepędzi zasługując na dodatkową wdzięczność społeczeństw Najlepsze rozwiązanie, które masoni wykryli już dawno, to wykorzystanie tu sił drzemiących w islamie.

Jeśli w momencie wybuchu wielkiego krachu, w momencie paraliżu wszelkich służb i wyłączenia mediów, telefonów, prądu i gazu rozpocznie się zmasowany atak „islamistów” na świat Zachodu, atak przeprowadzony z zewnątrz, ale przede wszystkim z wewnątrz Europy, Kanady, USA, to nikt za to nie będzie winił masonerii. „Islamiści” mogą dokonać setek ataków terrorystycznych, palić kościoły i szkoły katolickie (ale i protestanckie), mordować ludzi na ulicach i w ich domach. Ich hordy mogą przemierzać miasta, palić całe dzielnice, rabować, gwałcić wyszukując przede wszystkim chrześcijan. Gdy zostaną wreszcie wypędzeni przez „dobrych” masonów, będzie można im łatwo przypisać wszystkie te zbrodnie, podpalenia, zniszczenia (np. katolickich księgozbiorów, krzyży, architektury i dzieł sztuki chrześcijańskiej, wszystkiego tego, co odwołuje się do Chrystusa i Ewangelii), które masoni sami wcześniej zaplanowali, a potem pod osłoną ciemności, skrycie wykonali.

Jestem przekonany, że zagrają tu trzy czynniki.

Jestem więc przekonany, że działania masonerii i „islamistów” będzie koordynował osobiście sam szatan. Jestem przekonany (choć nie jestem w stanie tego udowodnić), że masoneria i „islamiści” zawarli już dawno w tej sprawie porozumienie i pozostają w tej kwestii w stałej łączności.

Wiem, że masoneria zrobiła wiele, by armia islamu zaczęła obsadzać, i to już od lat, kluczowe punkty w Europie i żeby miała tu odpowiednie zaplecze i to nie tylko finansowe i logistyczne, techniczne i w uzbrojeniu, ale również w ludziach (miliony tzw. uchodźców).

Wiem, że cała ta tzw. arabska wiosna została wywołana przez masonerię, że cały czas „miesza w tym tyglu” i w taki czy inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio wspiera ISIS. Pisałem o tym dużo w trzech książkach: „Masoneria, islam, uchodźcy – czy czeka nas wielka apokalipsa?”, „Islamizacja Polski – pierwszy etap”, „Fatima i masoneria – czy Trzecia Tajemnica Fatimska wypełni się w 2017 r. czy później ?

Powtórzę tu zatem tylko w telegraficznym skrócie to, co tam napisałem i przytoczę kilka nowszych, ważnych dla nas informacji.

Czy to masoneria wywołała arabską wiosnę?

W książce Andreasa Von Rétyi pt. „George Soros. Multimiliarder, jego globalna sieć i koniec takiego świata, jaki znamy” wydanej w Niemczech w 2016 r. znajdujemy cały, obszerny rozdział poświęcony arabskiej wiośnie. Rozdział ten nosi znamienny tytuł: „Arabska Wiosna – sztuczne rewolucje”. Andreas Von Rétyi udowadnia w nim, że organizacje Sorosa i „pewne środowiska” z nim związane (nie wymienia tu masonerii z nazwy, ale wymienia nazwiska osób znanych jako masoni) wywołały te wszystkie zmiany na Bliskim Wschodzie i pod hasłami wprowadzania demokracji wprowadziły tam coś co należy nazwać „demonokracją”. Przytacza wiele faktów o tym świadczących i wiele innych dowodów, wskazuje na powiązane z Sorosem organizacje, które tam na miejscu realizują jego cele. Pisze w konkluzji „Arabska wiosna została zaplanowana lata wcześniej i przeprowadzona przez siły ucisku, od którego, ludzie sądzili, że właśnie się uwalniają”. Z roz- działu tego należy wyciągnąć wniosek, że te działania masonerii doprowadziły do powstania sytuacji, w której mogło powstać, rozwinąć się, okrzepnąć i zacząć działać (i to praktycznie na całym świecie) Państwo Islamskie.

Wskazuje na te działania Sorosa i jego organizacji, które spowodowały, w ostatecznym efekcie, falę emigracji do Europy i które otwierały Europę na tych emigrantów i kształtowały europejską opinią publiczną w kierunku przychylnego do nich nastawienia

[—-]

==========================================

Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu

02-764 Warszawa ul. Egejska 5/24

Tel., 22 651-88-17; 601-519-847

e-mail: savoir@savoir-vivre.com.p1

www.kukonfederacjibarskiej.wordpress.com

Tekst  wzięty  z  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20591&Itemid=80