część 1, wersja 1.6, 4 marzec 2008 r.
uzupełniona 16. maja 2011 r. / pkt 11d.

Wykaz obrazków
Listy
Spis treści
Wnioski
Streszczenie
Wstęp
Tekst główny
Źródła

Dodatek


Spis treści

1. Przed czym trzęsą się Polacy ?

2. Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić.

3. Atomowym jaszczurkom ogony odrosły.

4. Błędy w pracach prof. dr hab. Wójcika i dr inż. Strupczewskiego.
4a. Umowa IAEA z WHO zabrania publikacji badań z negatywnymi skutkami napromieniowania.
4b. Białaczki w Elbmarsch, a pożar w elektrowni jądrowej Krümmel (BRD).

5. Koncepcja przerobu służąca produkcji plutonu oraz bomb jądrowych.
5a. Ślady wybuchu bombki atomowej w elektrowni Krümmel zostały zatarte.
5b. Niemcy przeprowadzali eksperymenty z kieszonkową bombą atomową.

6. Wg. Wójcika efekty psychologiczne są najpoważniejszym następstwem wybuchu jądrowego w Czarnobylu..
6a. Dalsze typowe tezy mafii atomowej na przykładzie prac dr inż. Strupczewskiego.
6b. Typowe zagrożenia przez elektrownie jądrowe.
6c. Turcy chorowali i umierali jak psy.
6d. Ja jestem świadkiem.
6e. Pod wpływem promieniowania jonizującego każdy materiał kruszeje.
6f. Elektrownia jądrowa zatruwa bezpośrednio środowisko !
6g. Energia atomowa produkuje gazy cieplarniane !
6h. dalsze skutki produkcji paliwa atomowego.
6

h1. Wydobycie uranu to skażona woda i zatrute rzeki.
6h2. Przeróbka rudy: zostaje uwolniony radon.

6
h3. Nuklearny muł: pyły radioaktywne.

7. Nie ma bezpiecznych dawek napromieniowania.
7a. Nowy model obliczeniowy zagrożeń opracowany przez ECRR.
7b. National Academy of Science, USA potwierdza szczególne niebezpieczeństwo niskich dawek.
7c. Cytaty z artykułu profesora Dakowskiego pomagają odróżnić kłamstwa od prawdy.
7d. Podwyższenie o 10 procent ryzyka zgonu na raka przy znikomych dawkach, ale długotrwałych ekspozycjach.

8. Aby były szyszki w lesie.

9. Nieopłacalność elektrowni jądrowych.
9a. Aktualna sytuacja.
9b. Polska uranu dla elektrowni atomowych nie ma.
9c. Uran wbrew robionemu wrażeniu jako paliwo przyszłości nie jest dostępne na wieczność!
9d. Uranu starczy do 2030 roku.
9e. Przerób paliwa wypalonego, służy produkcji plutonu oraz bomb jądrowych dla terrorystów.
9f. Inne niebezpieczeństwa

10. Polskie rozwiązanie to gaz, geotermia i węgiel.
10a. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.
10b. Zlikwidowanie barier inwestycyjnych w geotermii to zlikwidowanie opłat geologicznych, podatku VAT i innych.

11. Za cenę jednej elektrowni jądrowej geotermia daje 40 razy więcej energii niż elektrownia atomowa.
11a. Dezinformacja..
11b. Dlaczego w Europie koncerny energetyczne nazywają prąd atomowy “tanim”?
11c. W Europie duże korporacje dyktują ceny prądu elektrycznego.

11d. Cena prądu atomowego jest konkurencyjna tylko w propagandzie mafii atomowej
11e.
20.05.2011 – Update Cena prądu atomowego jest konkurencyjna tylko w propagandzie mafii atomowej, dokumentacja wideo – po niemiecku
11f.
29.05.2011 – Budowanie atomowego grobowca – gotowy list do panów posłów.

12. Samowystarczalność energetyczna Polski może stać się największą polską siłą. Co my innego mamy?
12a. My mamy gotową energię pod stopami i możemy być wszyscy bogaci.
12b. Dalsze źródła finansowania energii jądrowej.
12c. Przywileje przemysłu jądrowego.
12d. Minister Szyszko – jego błędy będzie finansowało społeczeństwo !
12e. W Niemczech mafia atomowa ma dużo przywilejów.
12f. Koszty składowania odpadów promieniotwórczych.
12g. Koszty związane z wypadkami nuklearnymi.

13. Wnioski.

14. Źródła
15.

Dodatek: ranking awarii elektrowni nuklearnych w NRF, tabelaWnioski

Energia atomowa nie jest czysta, jest droga, jest na wyczerpaniu i jest szkodliwa dla życia i środowiska. Energia atomowa nie spowoduje obniżenia cen prądu elektrycznego, ale zadłuży następne pokolenia. Jest ona przekrętem dla zupełnego wywłaszczenia Polski.

Prąd atomowy jest brudną i najdroższą formą energii. Do kosztów budowy reaktorów i produkcji prądu z energii atomowej należy dodać koszty powstałe przez zatrucie środowiska i atmosfery przy wydobyciu uranu, przy eksploatacji reaktorów, koszty składowania nuklearnych odpadów, koszty ochrony transportów z radioaktywnymi materiałami, koszty związane z eksperymentami wojskowymi, koszty z przedwczesnym unieruchomieniem reaktorów z powodu wyczerpania się paliwa i znikomej przez to amortyzacji, koszty leczenia chorób związanych z napromieniowaniem, oraz koszty zadłużenia w obcych bankach.

Dziewięć lat po deregulacji rynku na prąd nie ma w dalszym ciągu konkurencji cen na prąd w Niemczech. Kalkulacje na tani prąd atomowy to propagandowa fikcja. W praktyce koncerny nie publikują swoich kalkulacji.

W rzeczywistości “tania” produkcja prądu nie powoduje obniżek cen za prąd dla klientów, gdyż np w Niemczech kartel energetyczny manipuluje te ceny.

Jeden z trików polega na wyłączaniu z sieci elektrowni na węgiel, kupowaniu własnego prądu co powoduje wzrost zapotrzebowania i podłączaniu do sieci drogich elektrowni gazowych.

Powstaje wrażenie, że sensownym zastosowaniem elektrowni jądrowych tłumaczącym niesłychane obciążenia finansowe i zdrowotne i inne, także przyszłych społeczeństw Europy, jest produkcja plutonu i innych izotopów dla broni nuklearnej i eksperymentów z materiałami radioaktywnymi.

Publikacje WHO dotyczące ujemnych skutków napromieniowania są globalnie ocenzurowywane przez IAEA. Prof. Wójcik z PTBR pokazuje, jak przy użyciu pojęć z fizyki, takich jak: przyczyny i skutku oraz statystyki dużych liczb – zaciemnia się i wypacza analizę wpływu na zdrowie po wybuchu w Czarnobylu.

Energia geotermalna – czyli energia wnętrza ziemi jest najczystszą formą energii, której zasoby w Polsce są praktycznie niewyczerpalne.

Strategicznym rozwiązaniem byłoby forsowanie zastosowań polskiego perpetuum mobile – energii geotermalnej przez zniesienie dodatkowych opłat i podatków, zwiększenie wydobycia polskiego gazu oraz rozwój upłynniania węgla jako napędu przyszłości.

Tekst jest tylko częścią wstępną. Całość pod adresem http://www.iddd.de/umtsno/bocianatomowy.htm#wste