A jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje…
O rzewne, o tajemne paciorki moje,
to na nich troski moje, radości ukochania,
i cały żar modlitwy późnego powołania…

Różaniec ksiądz Jan Twardowski

Różaniec do granic” jest Wydarzeniem podejmowanym przez Fundację „Solo Dios Basta”. Obejmuje modlitwą Polaków zebranych do wielkiej modlitwy różańcowej na granicach kraju. Wydarzenie będzie mieć miejsce dnia 7 października 2017 r. w święto Matki Bożej Różańcowej na zakończenie obchodów 100.rocznicy Objawień Fatimskich. Głównym celem Wydarzenia jest „otoczenie” Polski modlitwą różańcową. tj.: pierwsze dwie części odmawiane będą za Polskę, kolejne dwie części za Świat.

Piesza pielgrzymka wokół Polski , która wyruszyła 13 maja jest modlitewnym przygotowaniem do 7 października – dnia w którym kilka milionów Polaków w żywym łańcuchu ustawionym wzdłuż granic Polski połączy się w modlitwie różańcowej. Z różańcem w ręku chcemy w pieszej pielgrzymce przejść szlakiem, na którym 7-go października stanie żywy łańcuch kilku milionów osób połączonych jedną modlitwą. Ogólnopolską modlitwę w dniu 7 października przygotowują organizatorzy Wielkiej Pokuty, która na Jasnej Górze zgromadziła 15 października 2016 roku ponad 100 tysięcy osób. […]

Zaczęliśmy wędrówkę 13 maja, w dniu setnej rocznicy objawień fatimskich, w Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach nad Odrą i zakończymy po 140 dniach na początku października zamykając pierścień wokół Polski w tym samym maryjnym sanktuarium na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Będziemy szli przez kolejne miesiące objawień fatimskich wzdłuż granic: z Niemcami, z Czechami, ze Słowacją, z Ukrainą, z Białorusią i wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego. Pielgrzymi będą nieść ze sobą ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, która okrąży wraz z nimi Polskę przypominając o fatimskim wezwaniu Matki Bożej do modlitwy różańcowej, do pokuty i nawrócenia”. (Źródło: http://rozaniecdogranic.blogspot.com/ (link is external)).

Wierni ze wspólnoty parafialnej pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie skupieni w grupach modlitewnych oraz w Parafialnym Oddziele Akcji Katolickiej i 8. Męskim Plutonie Różańcowym, podjęli decyzję uczestnictwa w tym ważnym i doniosłym wydarzeniu. Dzisiaj kiedy Polska jest atakowana za wprowadzanie reform i wybijanie się na niezależność, różaniec jest nadzieją na przetrwanie tej niespotykanej agresji ze strony zachodnich liberalno-lewackich środowisk UE oraz partii antypolskich do których zaliczam PO, Nowoczesną, PSL, SLD i pozostałe ugrupowania lewackie.

Od dziesięcioleci zadajemy sobie pytanie, czy państwo polskie ma być państwem suwerennym? Takim, gdzie konstytucyjne władze wybrane w demokratycznych wyborach oraz Polacy sami decydują o kształcie ustrojowym swego państwa? Czy kształt ten ma być nadawany przez instytucje międzynarodowe bądź inne państwa? To pytania, przed którymi stajemy w związku z kolejnymi odsłonami konfliktu wokół reformy wymiaru sprawiedliwości, wycinki chorych drzew w Puszczy Białowieskiej a wkrótce repolonizacji mediów i innych ustaw reformujących Polskę. Także w wyniku działań opozycji, która stara się umiędzynarodowić ów spór, a mówiąc językiem bardziej kolokwialnym i dosadnym, skarży się różnym instancjom międzynarodowym na rzekome łamanie praw i demokracji w Polsce. W Polsce tradycja tzw. umiędzynaradawiania wewnętrznych problemów wyjątkowo źle się kojarzy. Książę Adam Jerzy Czartoryski, mając w pamięci upadek Rzeczypospolitej, mawiał, że w Polsce widział tylko dwie partie: „Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie”. Ze smutkiem i trwogą przyznaję, że jego spostrzeżenie poraża również dzisiaj aktualnością i przenikliwością.

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/moherj/rozaniec-do-granic-upamietnienie-setnej-rocznicy-objawien-fatimskich

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.