• Daily Archives: 5 października 2017

Państwo Islamskie tym razem w Lesie Vegas…

To już w zasadzie staje się nudne jak flaki z olejem. Znów jakieś Państwo Islamskie morduje cywilów i to w najbardziej pilnowanej strefie…na terenie „naszych sojuszników” amerykanckich, którym minister wojny Antonio zaufał bezgranicznie. Generalnie scenariusz jest zawsze taki sam (powtarzam się)…jakiś niezidentyfikowany facet napierdziela do cywilów, wysadza się, albo wjeżdża ciężarówką w tłum ludzi po czym popełnia samobójstwo, albo opcjonalnie… super amerykanckie, niemieckie, francuskie* (*niepotrzebne skreślić) hiroje robią z niego mokrą plamę po fakcie, bez opcji brania żywcem, coby za chiny ludowe nie było możliwości przesłuchać oskarżonego…wiadomo, umarli nie składają zeznań… … Read More

Mało znany fakt: Gdy Orlen przejął Możejki, Litwini rozebrali 19-kilometrowy odcinek torów łączący rafinerię z Łotwą

Tuż po tym jak polski Orlen przejął rafinerię w Możejkach, kontrolowana przez litewski rząd spółka kolejowa Lietuvos Geleżinkeliai podjęła decyzję o rozebraniu 19-kilometrowego odcinka torów między Możejkami a Łotwą.

W wyniku tej decyzji Możejki utraciły najbardziej rentowny szlak eksportowy dla swoich towarów i zostały zmuszone do korzystania z dłuższego odcinka litewskich kolei prowadzących do portu w Kłajpedzie. Strona polska jeszcze w 2008 r. wniosła w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej. Ta dopiero wczoraj ukarała Litwinów grzywną w wysokości 28 mln euro. … Read More

Nie dajmy się zwieść, feminizm to szyld współczesnego komunizmu.

W polskim społeczeństwie funkcjonuje do dziś płytkie i dość niefrasobliwe skojarzenie komunizmu tylko z jednym jego rodzajem – komunizmem wyhodowanym w sowieckiej Rosji (ZSRR). Tymczasem w okresie, gdy byliśmy pod jarzmem stalinizmu, a potem w niewoli tego, co po nim pozostało, a także w latach 1990-2004, komunizm zachodni rozwijał się bardzo intensywnie, wrastając w struktury demokracji liberalnej. O ile wschodni model był toporny i budzący natychmiastowe obrzydzenie ze względu na masowy terror i towarzyszącą mu biedę, to model zachodni bazujący na innej strategii, osadzony w warunkach zachodniego dobrobytu, był w swoich początkowych przejawach – etapach rozwoju – mało zauważalny. … Read More