Nie prowadzę dialogu po to, aby powiedzieć coś pięknego, miłego, ale po to, żeby dojść do prawdy. Jeśli nie potrafię kochać drugiej strony, nie mogę prowadzić z nią dialogu

prof. Samir Khalil SJ. Islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie

 „Najaktywniejszy dziś nurt islamu kieruje się logiką podboju. Chce zdobyć cały świat, zaczynając od Europy.

Zdaniem egipskiego jezuity ignorancja w sprawie islamu jest jednym z głównych problemów współczesnego Kościoła na Zachodzie. Zastrzega on jednak, że europejscy duchowni powinni się uczyć od chrześcijan, którzy mają osobiste doświadczenia islamu, a nie od imamów, którzy kłamliwie twierdzą, że islam oznacza pokój”. Cytat pochodzi z gosc.pl – całość

O przyczynach zachowania papieża Franciszka

„Nie mogę jednak czytać Koranu i twierdzić, że jest to księga ukierunkowana na pokój. Tak samo Sunna, księga opowieści z życia Mahometa” – powiedział ks. Samir. Zastrzegł on, że oczywiście w wielu muzułmanach jest wola pokoju.

Ujawnił on, że osobiście rozmawiał o tym z papieżem, który nie odniósł się do jego zastrzeżeń, lecz wyjaśnił, że jego stosunek do islamu opiera się na pozytywnych doświadczeniach zdobytych w Argentynie w kontaktach z tamtejszymi muzułmanami, a także wynika z celu, jaki stawia. Chce on bowiem budować mosty i nawiązywać przyjaźnie, dlatego nie zwraca uwagi na aspekty negatywne – powiedział egipski islamoznawca. Zapewnił, że Franciszek ma jak najlepsze intencje i musi robić to, co robi.

„Dialog jest bowiem jedyną możliwą drogą” – dodał jezuicki naukowiec. Deon.pl

Dla zainteresowanych film: o konieczności dialogu i warunkach jakie muszą być spełnione, aby dialog zaistniał.

Wiele debat pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami jest tylko polemiką. Defektem jest też to, że pozostawiamy prawdę, a mówimy to, co druga osoba chciałaby usłyszeć. Z różnych powodów, np. poprawności politycznej, mówię to, co ktoś chce usłyszeć (…) W samym Koranie są zawarte sprzeczne ze sobą wersety. Późniejsze wersety unieważniają wcześniejsze, lecz te akurat są bardziej napełnione skłanianiem do walki. Dlatego dziś mamy pierwszeństwo w interpretacji wzywania do walki, przemocy. Terroryści znajdują usprawiedliwienie w drugiej (ważniejszej) części Koranu.

prof. Samir Khalil Samir SJ, ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło

___________________________________________________________

Tekst  wzięty  z  http://www.ekspedyt.org/2017/12/22/ks-prof-samir-nie-ludzmy-sie-migracje-to-zaplanowana-inwazja/