2017-12-28 (czwartek)

Zaskakująco rzetelny artykuł o Polsce znaleziony w mediach amerykańskich. Miejmy nadzieję, że autor nie straci pracy.
Admin

Zsolt Semjen, wicepremier Węgier i przywódca partii Chrześcijańsko-Demokratycznej tego kraju, sprzeciwił się niedawnemu posunięciu Unii Europejskiej, by dyktować Polsce swoje warunki. Nazwał ten ruch „bezprecedensowym i zdumiewającym”, dodając, że „jest wymierzony przeciwko polskiej suwerenności”.

Semjen stanął po stronie Polski po tym, jak Komisja Europejska, która egzekwuje prawo UE, ogłosiła w zeszłym tygodniu, że wdraża działania dyscyplinarne  według „Artykułu siódmego” przeciwko temu wschodnioeuropejskiemu krajowi.

KE sprzeciwia się dwóm niedawno uchwalonym polskim prawom (oraz pewnym innym uchwalonymi w ostatnich latach), które rzekomo zagrażają zasadzie rozdziału władzy. Zgodnie z Artykułem 7, sankcje mogą zostać nałożone na Polskę, jeżeli nie dostosuje ona swoich przepisów do dyktatu europejskiego superpaństwa.

Komisja argumentowała, że ​​polskie prawa, których nie pochwala, przekazują zbyt dużą władzę nad polskim Sądem Najwyższym partii rządzącej  i innym polskim organom, które nominują sędziów. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, stwierdził, że Polska „praktycznie zlikwidowała niezawisłość sędziów w Polsce”.

Prezydent Andrzej Duda, prezydent Polski, nie zgodził się z powyższą oceną, argumentując, że nowe prawa faktycznie wzmacniają demokrację, czyniąc sądy i sędziów bardziej odpowiedzialnymi przed ludźmi. Nazwał on je  „niezwykle demokratycznymi”. Amerykanie, którzy często skarżą się, że sędziowie federalni „stanową prawo z ławy”, mogą z pewnością zrozumieć frustrację odczuwaną przez obywateli, gdy sędziowie narzucają im swoje własne liberalne poglądy na politykę publiczną.

Artykuł 7 nigdy wcześniej nie był używany przeciwko państwu członkowskiemu UE. Ostatecznie doprowadziłoby to do utraty przez Polskę prawa głosu w tej organizacji.

Węgierski premier Wiktor Orban oskarżył UE o ingerencję w politykę wewnętrzną Węgier, Polski i Rumunii, ponieważ jej planem jest otwarcie granic europejskich na miliony imigrantów, według scenariusza George Sorosa, mieszkającego w USA Żyda, urodzonego na Węgrzech. Soros zaprzecza oskarżeniom.

Semjen obiecał udzielić przez Węgry pomocy w obronie Polski, mówiąc, że „niedopuszczalne jest to, że Bruksela [siedziba superpaństwowej Unii Europejskiej] wywiera presję na suwerenne państwa członkowskie i arbitralnie karze demokratycznie wybrane rządy”.

Premier Polski, Mateusz Morawiecki, bronił decyzji rządu, podkreślając, że kraj jest „poświęcony rządom prawa”, argumentując: „Bieżąca reforma sądownictwa jest bardzo potrzebna. Dialog między Komisją Europejską a Warszawą musi być otwarty i uczciwy. Uważam, że można pogodzić suwerenność Polski i ideę Zjednoczonej Europy. ”

[To jest przykład totalnie bezpłciowych, …………….pierdołów, które nic nie mówią i  które nie pokazują Komisji Europejskiej jej miejsca – admin]

Komisarz UE Frans Timmermans wyjaśnił: „Robimy to dla Polski, dla obywateli polskich”.

[Gorszej ………. politycznej daleko szukać. Bydlak bez kompetencji, zero polityczne. – admin]

Innymi słowy, UE stawia się w pozycji zwierzchnika polskiego rządu, twierdząc, że najlepiej wie, co jest dobre dla Polaków.

[Akurat tym szumowinom zależy na dobru Polaków! – admin]

Cele UE są uważane za ważniejsze niż narodowa suwerenność Polski. Beata Mazurek z polskiego Wydziału Prawa i Sprawiedliwości zasugerowała, że ​​prawdziwym celem Komisji UE jest ukaranie Polski za odmowę przyjęcia migrantów.

UE napotkała większy opór wobec swojej polityki od narodów Węgier, Polski i Rumunii, niegdyś będących pod butem Związku Radzieckiego, niż od swoich państw członkowskich w Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, która głosowała w ubiegłym roku za opuszczeniem UE, „Brexitem”).

Jednym z najbardziej intensywnych krytyków coraz bardziej autorytarnej UE jest węgierski premier Wiktor Orban. W wielkim wiecu w zeszłym roku, krótko po głosowaniu za Brexitem, Orban powiedział: „Ludzie, którzy kochają swoją wolność, muszą ratować Brukselę przed sowietyzacją, przed ludźmi, którzy chcą nam nakazać, kto powinien żyć w naszych krajach.” Orban przemawiał w 60. rocznicę antykomunistycznej rebelii, jaka miała miejsce w roku 1956, która została zmiażdżona przez radzieckie czołgi.

Orban jest głównym krytykiem UE, szczególnie krytycznym wobec wpuszczania ostatniej fali migrantów do Europy, argumentując, że przetrwanie wolności zależy od utrzymania państwa narodowego i utrzymania chrześcijaństwa. Kiedy przyjęto konstytucję UE, wyraźnie nie wspominano o roli chrześcijaństwa w historii Europy, odsuwając na bok apele o uznanie znaczenia wiary chrześcijańskiej. Większość imigrantów napływających do Europy to muzułmanie.

Podczas wiecu, kilka tysięcy fanów wiwatowało, gdy Orban oświadczył: „Chcemy być narodem europejskim, a nie narodowością w Europie”.

Jest oczywiste, że Polska i Węgry stoją obecnie razem w opozycji do coraz bardziej autorytarnej i scentralizowanej Unii Europejskiej. Prezydent Polski Andrzej Duda był gościem honorowym na wiecu i obiecał, że jego kraj będzie w pełni popierał Orbana i Węgry w ich wysiłkach na rzecz zapobiegania niszczeniu Europy.

„Możesz liczyć na Polskę. Maszerujemy razem w najtrudniejszych chwilach.”

Teraz, gdy Polska jest zagrożona przez nadmierną ingerencję UE, wydaje się, że może liczyć na Węgry.

Ostatecznym rozwiązaniem dla obu krajów jest przyłączenie się do Wielkiej Brytanii – czyli opuszczenie wtrącającej się we wszystko UE. Naruszenie narodowej suwerenności narodowej najprawdopodobniej nie skończy się na pytaniu, jak Węgry zorganizują system sądowniczy.

Dla Amerykanów lekcją jest unikanie podporządkowania się jakimkolwiek podobnym zinternacjonalizowanym rządom. Powstanie europejskiego superpaństwa, które wyrosła z prostego porozumienia handlowego dotyczącego węgla i stali w latach pięćdziesiątych i stało się Unią Europejską powinno ostrzec Amerykanów przed podążaniem podobną trajektorią prowadzącą do Unii Północnoamerykańskiej (NAU) – jak zaproponowali globaliści na naszej półkuli.

Steve Byas
https://www.thenewamerican.com
Tłum. gajowy Marucha

Tekst  wzięty  z  https://marucha.wordpress.com/2017/12/28/polska-przeciwstawia-sie-atakom-ue-na-suwerennosc-narodowa/