• Daily Archives: 3 stycznia 2018

Napisał raport o Fundacji „Otwarty Dialog”. I dostał wezwanie do zapłaty… pół miliona zł. Na tym nie koniec

/ TVP Info, print. screen

Łącznie ponad pół miliona złotych domagają się władze Fundacji „Otwarty Dialog” oraz „Euromaidan Warszawa” od administratora popularnego na Facebooku profilu „Rosyjska V kolumna w Polsce”. Mężczyzna informuje, że wezwania przedsądowe otrzymał pod koniec grudnia. Z opublikowanych przez niego pism wynika, że od fundacji „Otwarty Dialog”, Lyudmyly Kozlovskiej i Bartosza Kramka otrzymał żądanie zapłaty 500 tysięcy złotych oraz drugie od prezes fundacji „Euromaidan Warszawa” Natalii Panchenko na 50 tysięcy złotych. Część na cele charytatywne. Domagają się również przeprosin i usunięcia tekstów na ich temat.

Marcin Rey, administrator znanego profilu „Rosyjska V kolumna w Polsce” – tam zamieszczane są informacje o prorosyjskiej aktywności na terenie Polski i relacjach polskich polityków z Kremlem oraz prorosyjskich działaniach w polskim internecie – podkreśla, że wezwania otrzymał po publikacji treści raportu „Działalność i powiązania Fundacji Otwarty Dialog”. … Read More

Kaja Godek: Nie wierzę, że w Sejmie są zwolennicy mordowania dzieci za ich niepełnosprawność

fot: YT fot: YT

– Walka o życie to postulat łączący ludzi w różnym wieku, z różnych regionów Polski, a nawet grup społecznych – mówi prezes Fundacji Życie i Rodzina Kaja Godek w rozmowie z Łukaszem Żygadło.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” 30 listopada złożył u marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy aborcyjnej wraz z zebranymi 830 tys. podpisów. To znakomity wynik! Podajmy, że to wynik o wiele większy od zbiórki organizowanej przez Barbarę Nowacką pod projektem liberalizującym przepisy aborcyjne. … Read More

Różnica pomiędzy Europą prawdziwą a Europą fałszywą.

Europa prawdziwa to całe duchowe i materialne dziedzictwo historii cywilizacji europejskiej, na które składają się przede wszystkim: chrześcijaństwo, wytwarzające rzeczywisty uniwersalizm europejskiej rei publici, moralną jedność przez zaszczepienie tak naturalnych, jak nadnaturalnych, cnót z miłością na czele, będące dziełem duchowego imperium Kościoła (przypominają się tu słowa Feliksa Konecznego o Kościele jako politycznym wychowawcy narodów); grecko-rzymska tradycja klasyczna; wreszcie idea państwa narodowego, ale niesprzeczna z „europejskim kosmopolityzmem”, czyli łącząca suwerenność z powszechnością, z kulturową jednością narodów Europy. … Read More

Bóg stworzył świat razem z czasem. CZAS to dar Bożej miłości

Przeciwieństwem niewolnictwa nie jest rewolucyjny bunt, ale pełne miłości synostwo, czyli uznanie w Bogu – ojca a w Maryi – matki. Obrazem tej relacji jest miłująca się rodzina, która odzwierciedla ojcowską i macierzyńską miłość Boga. Ideologiczny sprzeciw wobec rodziny i zastępowanie jej związkami partnerskimi w różnych, często sprzecznych z naturą, układach, oznacza wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu i naśladowanie tego, kto pierwszy powiedział Stwórcy „non serviam – nie będę służył”, czyli diabła. … Read More

Holandia: Figura Matki Bożej Fatimskiej w parlamencie holenderskim

Biskup pomocniczy Roermond, Everard de Jong, poświęcił przed świętami Bożego Narodzenia w parlamencie holenderskim kaplicę, w której parlamentarzyści i pracownicy parlamentu będą mogli się modlić, czytać Biblię lub medytować.

Holandia: Figura Matki Bożej Fatimskiej w parlamencie holenderskim

[Photo source:] PCh TV

Inicjatorem powstania kaplicy jest katolicki poseł partii chrześcijańsko-demokratycznej CDA, należącej do koalicji rządowej, Martijn van Helvert. Partia CDA udostępniła na kaplicę jedno z przynależnych jej pomieszczeń parlamentarnych. Van Helvert podkreśla, że wyrazili na to zgodę także parlamentarzyści tej partii wyznania protestanckiego oraz ci wyznający islam. … Read More