[Jacy my Polacy jesteśmy złośliwi i podejrzliwi.   Żeby tak utrudniać pracę TPPR!    J.B.]

eska

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju, przyjęła program Polska-Rosja. Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia br. Dzięki zgodzie rządu, 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej trafi do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego na realizację partnerskich projektów z Obwodem Kaliningradzkim.
Budżet programu wynosi 62,47 mln euro, w tym 41,65 mln euro z funduszy Unii Europejskiej i 20,82 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej.
W ramach Programu będzie możliwa realizacja projektów wpisujących się w następujące cele tematyczne:

  • promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  • ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja;
  • poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
  • wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami.

Do uruchomienia tego programu niezbędne były trzy elementy: pozytywna decyzja Komisji Europejskiej – uzyskana 8 grudnia 2016 r., podpisanie przez trzy strony (KE, Polskę i Federację Rosyjską) tzw. umowy finansowej, będącej doprecyzowaniem programu – co Komisja uczyniła 20 grudnia br., a strona rosyjska (po dłuższych, niż pierwotnie deklarowano pracach rządowych) – 26 grudnia br. oraz przygotowanie instytucjonalne i merytoryczne.

Cd. tutaj http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-program-polska-rosja-1/

 

A ja dostałam kopię korespondencji, skierowanej do Ministerstwa Rozwoju  (nazwisko do mojej wiadomości) >

Xxx Xxxxxx
radna Sejmiku Woj. Pomorskiego
PiS

                                                                                                                                                     Gdańsk, dnia 2 stycznia, 2018 r.

                  Dzień dobry – bardzo proszę o udzielenie informacji o kulisach powstania projektu Polska-Rosja, dotyczącego współpracy kulturalnej lokalnych stowarzyszeń i organizacji w trzech województwach : pomorskim, podlaskim oraz warmiński-mazurskim z odpowiednikami w Obwodzie Kaliningradzkim. Informację n/t przekazał w wywiadzie na portalu fronda.pl pan Jerzy Targalski, natomiast nie udało mi się jej znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Klub radnych PiS Sejmiku Województwa Pomorskiego zajął w roku 2012 zdecydowanie negatywne stanowisko w sprawie decyzji rządu PO-PSL o poszerzonym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim obejmującym trzy wyżej wzmiankowane województwa.

Obecne potężne (41,6 mln Euro) finansowanie projektu współpracy na płaszczyźnie kulturalnej, ekologicznej, społecznej z FR jest próbą obejścia zablokowanego przez obecny rząd otwarcia granicy z Obwodem Kaliningradzkim.  Zatwierdzenie tego projektu przez Radę Ministrów jest kuriozalne!
Proszę o jasną odpowiedź na pytanie:  Kogo, w kontekście tych dwóch sprzecznych decyzji polskiego rządu, Rzeczpospolita traktuje jako sojusznika – USA, NATO, czy Federację Rosyjską?

Bardzo proszę również o informację (o ile nie jest ona baardzo tajna) o głosowaniu imiennym Rady MInistrów nad akceptacją tego projektu, o ile takowe się odbyło.

                                                                                                                                                  pozdrawiam, podpis

——————————————————————————————————————————

A teraz, absolutnie złośliwie, pozostawiam to bez jakiegokolwiek komentarza.
Bo i co tu komentować zresztą, koń, jaki jest – każdy widzi.  Może tylko to, że projekt tej wspólpracy był szykowany podobno już od 2016 roku, tylko jakoś nie mógł się przebić.
Bardzo też jestem ciekawa, co na to szef SKW Bączek, ksywa “Wiewiórka” – wszak ta współpraca to m.in. na terenie operowania tych amerykańskich obrońców Przesmyku Suwalskiego….

Tekst  wzięty  z  http://eska.szkolanawigatorow.pl/bracia-rosjanie-kochajmy-sie