[Rotmistrz Pilecki spędził w Auschwitz dobrowolnie dwa lata. Przygotował raport o mordowaniu żydowskich więźniów i plany wyzwolenia obozu odrzucone przez Żydów z USA. Po wojnie aresztowany i zamordowany przez UB. Tam też byli Żydzi.    J.B.]

Jacek  Bezeg

Skoro już Żydzi otwarcie z nami wojują, to zróbmy małą wyliczankę.

Może zrozumieją co czynią.

 

Do jakiego kraju uciekali gdy w całej Europie przez wieki byli prześladowani?

Do Polski.

 

W jakim kraju ich biura i instytucje nie potrzebują obecnie policyjnej ochrony

W Polsce

 

W jakim kraju za ukrywanie Żyda groziła kara śmierci?

Tylko w Polsce

 

Jaka narodowość ma najwięcej medali za ukrywanie Żydów w czasie wojny?

Polacy

 

Jakiej narodowości osób zginęło najwięcej za przechowywanie Żydów?

Polskiej

 

Kto najczęściej wydawał w ręce komunistów polską inteligencję w 1939?

Żydzi

 

Kto witał komunistów z kwiatami w 1939?

Żydzi

 

Ilu Polaków obronili Żydzi przed komunistami w 1939?

………………………

 

Kto współpracował z Niemcami przy mordowaniu Żydów?

Żydzi

 

Kto współpracował z Niemcami przy poszukiwaniu Polaków przechowujących lub tylko godzących się przechować Żydów

Żydzi

 

Kto nie chciał przyjąć do wiadomości raportu Pileckiego o mordowaniu Żydów w Auschwitz przez Niemców?

Żydzi amerykańscy

 

Ilu Polaków obronili Żydzi przed Niemcami?

………………..

 

Ilu Polaków obronili Żydzi przed komunistami?

………………..

 

Kto oprócz komunistów mordował Polaków w czasach stalinizmu?

Żydzi

 

Jaki europejski naród jako jedyny nie współpracował z Niemcami?

Polacy

 

Jaka kara groziła w Polsce za podanie Żydowi kromki chleba?

Śmierć

 

Obywatelami jakiego państwa byli Żydzi mieszkający w Polsce

Polski

 

Kto zniszczył ich budynki?

Niemcy

 

Kto te budynki odbudował?

Polacy

 

Kto zgodnie z prawem powinien za to otrzymać od Niemiec odszkodowanie?

 

 

Polska jest jednym z niewielu krajów wspierających politykę Izraela.

Czy bardzo to Izraelczykom przeszkadza?