Obowiązuje wyrok Sądu Najwyższego USA, który odrzucił roszczenia Żydów.

Mgr Inż.  Bohdan Szewczyk
29 Marzec 2010
Przedstawiciel Prasowy
Emigracja Polska

bszewczyk@yahoo.com

Do:  Rządu w Polsce i na Ukrainie , Senatu, Sejmu  i Sądu Najwyższego

W związku z kolejna próba wyłudzenia od Polski i innych krajów Europy Wschodniej ( uprzednio pod zaborem ZSRR) ponad 140 miliardów dolarów , przypominam że w tej sprawie obowiązuje wyrok Sądu Najwyższego USA 23 Marca 2006 roku – sygnatura Docket Act 02-78-44 , który odrzucił roszczenia Żydów .

Wyrok jest prawomocny.

Mimo tego wyroku , przestępcza grupa działająca pod wodzą Singera próbowała wyłudzić pieniądze od Polski.

Przedstawiłem ich działalność do Sądu Najwyższego USA z prośbą o przywołanie ich do porządku prawa i w konsekwencji ludzie ci zostali usunięci z Światowego Kongresu Żydowskiego.

Obecnie były ambasador Izraela w Polsce próbuje ponownie dokonać tego samego przestępstwa..

Przypominam jeszcze raz że wyrok Sądu USA jest obowiązujący i jakiekolwiek próby porozumienia między rządami Europy Wschodnie a osobami reprezentującymi środowiska Żydowskie są przestępstwem wobec prawa i gwaranta suwerenności państw Europy jakim są Stany Zjednoczone.

Jednocześnie pragnę przypomnieć Rządowi Polskiemu o zaległej wypłacie dla mnie odszkodowania jako osoby która obroniła w ostatniej chwili Skarb Państwa Polskiego od strat w wysokości $65 miliardów.

Jak wszyscy wiemy osoby działające w tym procesie wyłudzania pieniędzy są doskonale zorganizowane i potrafią wyrządzić znaczne szkody ludziom im się sprzeciwiającym bez względu gdzie ci funkcjonują.

W załączeniu przesyłam następujące materiały które jednoznacznie określają organizacje i osoby występujące w tym działaniu a zznajdujące sie po obu stronach.

  1. Artykuł z informacja o wystąpieniu byłego Ambasadora Izraela w Polsce
  2. Szcególnie podły i ubliżający Narodowi Polskiemu Pozew do sądu w USA
  3. Moje wystąpienie do Sądu Najwyższego w USA i władz UE.

 

Mgr Inż.  Bohdan Szewczyk    29 Marzec 2010

Przedstawiciel Prasowy

Emigracja Polska

Tekst  wzięty  z  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22129&Itemid=100