Obłąkańczy projekt feministek – domagają się gender w… fizyce!

[Rektorowi UJ odj…ło !! – to moja konstatacja. MD -fizyk]

Anna Wiejak

http://prawy.pl/65949-oblakanczy-projekt-feministek-domagaja-sie-gender-w-fizyce/

Jak zwiększyć równość płci w fizyce? Dlaczego niewiele kobiet studiuje fizykę? Jak wspierać kariery fizyczek? – na te i wiele innych, nie mniej „fascynujących” pytań odpowiedzą uczestnicy „Dni gender w fizyce”, które 8 marca odbędą się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dni gender w fizyce” mają się odbyć na tej uczelni w ramach projektu „Genera”. Inne pytania, na które postarają się odpowiedzieć zaproszeni „eksperci” to: „Czy fizyka ma płeć? Jakie są przyczyny nierówności w fizyce? Czy równość płci jest ważna w karierze fizyków i fizyczek? W jaki sposób kształtować polityki, aby promować rozwój aktywnych zawodowo fizyczek?”.

Jak tłumaczą organizatorzy (Kongres Kobiet), konferencja stanowić będzie okazję do wymiany wiedzy, poglądów i dobrych praktyk z zakresu osiągania równości płci w naukach ścisłych.

Podczas tego jednodniowego wydarzenia przedstawiony zostanie finansowany m.in. z funduszy unijnych projekt GENERA (Gender Equality Network in the European Research Area) oraz wyniki, przeprowadzonych w jego ramach w latach 2016-2017 badań jakościowych i analiz danych ilościowych.

 

W drugiej części konferencji eksperci i ekspertki wezmą udział w dyskusji o możliwych rozwiązaniach i kształtowaniu polityk służących osiąganiu równości płci wśród społeczności fizyków i fizyczek” zapowiadają organizatorzy, podkreślając, iż „konferencja ta skierowana jest zarówno do publiczności akademickiej, jak i wszystkich jednostek finansujących badania z zakresu nauk ścisłych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów chcących zaangażować się w działania na rzecz promocji równości płci w fizyce i szerzej, w naukach ścisłych”.

Ideologia gender wchodzi na polskie uczelnie nie od dzisiaj. Zaczęła od niszczenia nauk humanistycznych, które z prawdziwych studiów przekształciły się w kuźnie ideologów. Obecnie natomiast wkracza w obszary nauk ścisłych, czego zapewne nikt się nie spodziewał.

Jeżeli nie zatrzymamy genderyzacji w nauce i nie odwrócimy tego trendu za kilkadziesiąt lat zamiast uczonych będziemy mieli bandę wymóżdżonych ideologów, piorących mózgi kolejnym pokoleniom intelektualnych zombie.

 

Tekst  wzięty  z  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22274&Itemid=53