[ Wspomnienia i analizy uczestników.  Obowiązkowe.       J.B.]