• Archives

Białoruś, Białoruś….

za:http://www.ekspedyt.org/elig/2016/04/09/48398_bialorus-bialorus.html

Jest w tym pewien paradoks. Warszawę od białoruskiego Brześcia dzieli zaledwie 200 km, a można mieć wrażenie, iż państwo to leży na drugiej półkuli. Nie odgrywało ono w polityce polskiej żadnej właściwie roli, od chwili objęcia władzy na Białorusi przez Aleksandra Łukaszenkę w 1994 roku {TUTAJ}. Antyzachodnia i prorosyjska polityka tego dyktatora skutecznie blokowała wzajemne stosunki. A przecież cały jego kraj leży na terenach dawnej I RP, do której dziedzictwa Białorusini chętnie się przyznają. … Read More