• Archives

Kto zamordował księdza Jerzego Popiełuszkę? – Rozmowa z Tadeuszem Płużańskim

 

Dygnitarze III RP nigdy nie chcieli do końca wyjaśnić wszystkich faktów związanych z tragiczną śmiercią ks. Jerzego. Przypomnę tylko dramatyczne okoliczności zaistniałe wokół prób podejmowanych przez prokuratora Andrzeja Witkowskiego, któremu dwukrotnie niemalże w przededniu skierowania do sądu aktów oskarżenia w tej sprawie odbierano śledztwo – mówi Tadeusz Płużański, prezes Fundacji „Łączka”. … Read More

244 total views, no views today

RÓŻANIEC NA SZANIEC

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 29 września – 5 października 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA

Czytania niedzielne 1 października mówią o apostazji i nawróceniu. Odstępstwo sprawiedliwego od sprawiedliwości prowadzi do śmierci, zaś odstępstwo bezbożnego od bezbożności prowadzi do życia (zob. Ez 18,25-18). Pierwszą przyczyną bezbożności i bałwochwalstwa jest niskie myślenie sprzeczne z myśleniem i postępowaniem Boga. Taka jest istota grzechu jako pozornego dobra, poczynając od upadku Adama i Ewy, przekonanych przez węża o złych zamiarach Stwórcy, niszczącego wolność samostanowienia i samowoli. … Read More

202 total views, no views today

W poszukiwaniu zysku, którego nikt nie odbierze

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta22 – 28 września 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA

Szukajcie Pana – wzywa Izajasz w pierwszej niedzielnej lekcji 24 września (Iz 55,6). Kto szuka, znajduje – mówi Jezus (Mt 7,8). Szukać Boga, to pytać Go o radę przed powzięciem ważnej decyzji, to szukać i pragnąć dobra, to uwierzyć i zrozumieć, że Bóg pierwszy szuka człowieka. … Read More

168 total views, no views today

Jezu Chryste, Królu, Ty Polską się zajmij!

Bóg albo bożek, Chrystus Król albo Książę tego

świata – diabeł. tertium non datur

Stanisław Małkowski

Ks. Stanisław Małkowski

Włoski kapłan, neapolitańczyk ks. Dolindo Ruotolo (1882-1970), dzisiaj sługa Boży w drodze ku beatyfikacji, doznał wielu krzywd w swoim życiu, najpierw od rodziców, potem od ludzi Kościoła; jako kapłan miał długoletni zakaz odprawiania mszy św., o czym pisze jego krewna: (…) Który kapłan odsunięty na 20 lat od odprawiania mszy i od spowiedzi nie tylko zostanie w Kościele, ale i będzie go kochał? I nie pozwoli powiedzieć o Kościele złego słowa? Ks. Dolindo wzywa do pełnego zaufania Jezusowi w słowach modlitwy: Jezu, Ty się tym zajmij! … Read More

522 total views, no views today

Jaki jest cel historii ludzi i narodów? Tchórzostwo i tupet niewiary wobec odwagi wiary

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 30 czerwca – 6 lipca 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA

Jaki jest cel historii ludzi i narodów?

W myśli Bożej ukazanej w Piśmie Świętym i objawionej w pełni w Jezusie Chrystusie, celem jest zbawienie ludzi ku pełni życia w wiecznej ojczyźnie, ku której przez doczesną ojczyznę pielgrzymujemy. Wiara pozwala rozumieć Bożą myśl i Chrystusowe pragnienie. Od kształtu doczesności zależy wieczność ludzi stworzonych na Boże podobieństwo.

Czy ludzkie myślenie zgodne jest z wolą i mądrością Boga? … Read More

164 total views, no views today

Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół

Ks. Stanisław Małkowski

fot: YT fot: YT

Cyniczny spryt deprawatorów łączy się z naiwnością i bezmyślnością deprawowanych oraz odpowiedzialnych za wychowanie dzieci od przedszkola. „Dobra zmiana” w Polsce jest tylko częściowo dobra. Sprawy podstawowe dla naszego bytu pozostawione są na później, czyli ad Kalendas Graecas. … Read More

278 total views, no views today

Którędy i z kim iść przez życie

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 26 maja – 1 czerwca 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA

Wniebowstąpienie Pańskie uroczyście obchodzimy w liturgii Kościoła w niedzielę 28 maja. Chrystus najpierw zstąpił z nieba na ziemię, a następnie z ziemi do nieba wstępuje, ukazując łączność między niebem a ziemią, niemożliwą do osiągnięcia przez ludzi na innej drodze niż ta, którą Bóg wybrał. Chociaż z chwilą Wniebowstąpienia kończy się widzialna obecność Chrystusa w określonym czasie i miejscu, to jednak Chrystus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20) w sakramentach, które ustanowił, w ofierze mszy św., w słowie Bożym głoszonym w Kościele i w ludziach uczestniczących we wspólnocie z Nim. … Read More

108 total views, no views today

Przez czas ku wieczności z Chrystusem

[ Gdzie może trafić człowiek oddalając się od Boga?  J.B.]

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 14 – 20 kwietnia 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA

Czas jest dziełem Boga.

Człowiek żyje w czasie; Bóg objawia się ludziom w wieczności i w czasie przez siebie stworzonym. Czas ma początek i koniec, zmierza ku spełnieniu. Apokalipsy biblijne objawiają sens czasu.

Pełnią czasu jest czas Jezusa od Wcielenia Syna Bożego po przyjście Chrystusa u kresu czasu. Czas Kościoła wyznaczony jest przez kalendarz liturgiczny, a w nim przez świętowanie dnia Pańskiego, czyli niedzieli – pierwszego dnia tygodnia. W pierwszym dniu stworzenia oddzielił Bóg światło od ciemności. Zwycięstwo światła Chrystusa Zmartwychwstałego obchodzimy zwłaszcza w najświętszą spośród niedziel – Wielkanoc, … Read More

58 total views, no views today