• Archives

Żydowska hipokryzja.

 

Wojciech Sumliński

https://m.facebook.com/sumlinski/posts/903956996433349

Churchill: „człowiek, który chce zgodzić się ze wszystkimi, nie zasługuje na to, by zgodził się z nim ktokolwiek”.

Dlaczego klarowny i jasny zapis nowej ustawy o IPN, zgodnie z którym „każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech” wywołuje w Izraelu tak wielkim opór? … Read More

Żydowskie obozy koncentracyjne

Wojciech Sumliński

https://m.facebook.com/sumlinski/posts/898137093682006

Nawet w sytuacji, w której moja wyobraźnia wyrabiałaby nadgodziny, nie byłbym w stanie wyobrazić sobie skowytu, jaki rozległby się od Tel Awiwu po Nowy Jork, gdyby ambasador polski w Izraelu zażądał od izraelskiego rządu, by ten wycofał ustawę o karaniu kłamców negujących Holokaust.

Dlaczego zatem wczorajsza informacja o tym, że polski Sejm przyjął ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej zawierającą zapisy o ściganiu karnym za oczywiste kłamstwa o rzekomych „polskich obozach śmierci”, wywołała w Izraelu aż takie wrzenie, że aż pani ambasador tego państwa pozwoliła sobie, w imieniu władz swojego kraju, na zanegowanie wprowadzonego przez inne suwerenne państwo oczywistego zapisu oraz na poinformowanie opinii publicznej, iż „rząd Izraela odrzuca tę nowelizację”? … Read More

Krzyż. Ten w Ploërmel i ten w Warszawie.

Mamy teraz pobożnego lokatora  /w pałacu prezydenckim/

ks.St.M – „W kurii są pobożni; wszyscy są pobożni”

==================================================================

Polacy dzielnie walczą o Krzyże… ostatnio o Krzyż we Francji.

Autorka: CISZA

Z pomnika Jana Pawła II w Ploërmel w Bretanii we Francji ma zostać usunięty krzyż. Rada Stanu stwierdziła, że narusza on ustalone w 1905 r. prawo, zgodnie z którym tak duże symbole religijne nie mogą znajdować się w przestrzeni publicznej we Francji. Zareagowali francuscy katolicy, zareagowała nasza pani premier Beata Szydło, zareagował premier Węgier Wiktor Orban… „Polski rząd podejmie starania, by pomnik naszego rodaka ocalić od ocenzurowania i zaproponujemy, aby przenieść go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej” Super pomysł, mówi wielu. … Read More

Informacje o doradcach prezydenta są CO NAJMNIEJ niepokojące.

Raz jeszcze apeluję! Ujawnijmy aneks, dajmy prok. Witkowskiemu dokończyć śledztwo.

Jawność, jawność, jawność.

Pokażmy, kto jest kim, pokażmy smycze.

Wojciech Sumliński

https://parezja.pl/sumlinski-informacje-o-doradcach-prezydenta-sa-niepokojace/

Należę do grupy osób, które wiedzą – idąc choćby za ks. Popiełuszką – że w życiu nie ma przypadków. Zbyt wiele razy doświadczyłem przypadków pozornych. … Read More