za:  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18088&Itemid=80

Joanna Siedlecka Biografie odtajnione,  Wyd. Zysk, 2015

Polska, 1960. Jerzy Andrzejewski, prozaik, publicysta, felietonista, scenarzysta, dzia³acz opozycji demokratycznej w PRL-u. umr PAP/Jerzy Andrzejewski Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone.

Polska, 1960. Jerzy Andrzejewski, prozaik, publicysta, felietonista, scenarzysta, dzia³acz opozycji demokratycznej w PRL-u.
umr
PAP/Jerzy Andrzejewski
Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone.

 [W  oryginale Portrety pisarzy, skany donosów, zdjęcia grupowe (w ubraniach). MD]

Zmiażdżyli go na miazgę

26 listopada 1976 roku. TW “Krzysztof” otrzymał dyspozycje co do toku dalszego postępowania w sprawie Andrzejewskiego. Major Wolski przedstawi TW nasze zamierzenia.

27 stycznia 1977 roku. Odwiedzić Andrzejewskiego w Laskach na początku przyszłego tygodnia. … Read More

212 total views, no views today