wyszperane 12/11/14


Truizmem jest mówienie, że świętość rodzin, narodów i całego świata w pierwszym rzędzie zależy od kobiet. Tak jest naprawdę. To one wychowują nowe pokolenia kobiet i mężczyzn. To ich kolana są najważniejszym na świecie uniwersytetem. To przede wszystkim matki mogą wskazać właściwy kierunek życia dla swoich dzieci. To one mogą wzbudzić najszczytniejsze powołania i rozwinąć najwspanialsze talenty. Z drugiej strony to także kobiety mogą wywierać jak najgorszy wpływ na swoje dzieci i na otaczający je świat. Mogą karmić siebie i innych toksycznymi iluzjami. Mogą siać niezwykle skutecznie cywilizację śmierci. Mogą przyczyniać się do powszechnego deptania przykazań Bożych i rozpowszechniania anarchii moralnej. Słuszne są zatem słowa zawarte w świętej żydowskiej księdze, w Talmudzie, gdzie napisano, że wtedy, gdy moralnie upada mężczyzna, upada on sam, lecz gdy upada moralnie kobieta, wówczas wraz z nią upada moralnie całe społeczeństwo. … Read More

18 total views, 1 views today

Wizyta

W piękny, pomimo, że listopadowy dzień kwiat

odwiedził i nasze miasto
… Read More

18 total views, no views today

Lekcja pamięci

Wodyński Stanisław11 Listopada jest świętem pamięci. W tym uroczystym dniu przywołujemy Ducha Historii. Wspominamy tych, którzy ponieśli najdroższe ofiary, oddali życie za ojczyznę, głosimy ich chwałę . Ich czyny są dla nas przykładem i mają być dla nas natchnieniem. Ostatnio do Narodowego Panteonu wkroczyli w wojskowym ordynku „Żołnierze Wyklęci”, bojownicy o Wolną Polskę, których do niedawna przecież nazywano bandytami. Jak słychać – nie będzie już uroczystych z kompanią honorową pochówków oprawców, katów, prokuratorów i sędziów.

… Read More

19 total views, no views today

Rozmowy na drodze

Wsiadam w auto i jadę w „w teren”. Objeżdżam powiat opolski, bo tam są moi potencjalni wyborcy. Spotkanym proponuję ulotkę z sugestią poparcia mnie w wyborach. To czasem jest początek dłuższej rozmowy. Często są to rozmowy przyjemne i ciekawe. O sytuacji w kraju, o ludziach, o potrzebach danej wioski czy miasteczka. … Read More

14 total views, no views today

Na kandydackim szlaku

„Kandydatką” jaką kiedyś znałem, niestety tylko ze słyszenia, był rejs na legendarnym Darze Pomorza w czasie którego chłopcy zainteresowani studiami w Wyższej Szkole Morskiej, po zaliczeniu egzaminów teoretycznych mogli się przekonać, czy rzeczywiście życie marynarza to jest to, czego chcieliby na całe życie. Już same opowieści o tym rejsie niejednego skłoniły do zmiany planów. Podobnie może być z kandydowaniem na stanowiska i funkcje w „organach samorządowych”. … Read More

14 total views, no views today

Wędrując po powiecie

Wędrując po powiecie opolskim w poszukiwaniu poparcia napotykam nie tylko ciekawych, wielu bardzo mądrych, drzewoludzi, ale i piękną, także i o tej porze roku, przyrodę.

Zwłaszcza lasy i zagajniki liściaste zachwycają bogactwem barw nastrojów i form. Skłaniają do zadumy, do zamyślenia.

Na przykład to drzewo, przywodzi na myśl ludzi tej ziemi, tych żyjących tu od wielu, wielu pokoleń. … Read More

21 total views, 2 views today

Zakończenie śmieciowej rewolucji

Sortujemy czy nie sortujemy, oto jest pytanie

za:  http://niepoprawni.pl/blog/marcin-b-brixen/zakonczenie-smieciowej-rewolucji

– Ja akurat uważam, że Łukasz ma rację – powiedział dziadek Łukaszka patrząc jak tata Łukaszka opisuje worki ze śmieciami.
– Nazwisko jest, adres jest, numer porządkowy jest, data jest, numer partii jest, znaczek CE jest… – wyliczał tata Łukaszka patrząc na specjalny arkusik pokryty jego równym, starannym pismem. Oderwał zapisany arkusik z rolki i włożył go do specjalnej, wodoodpornej kieszeni przy worku. – Łukasz, możesz wynieść śmieci! … Read More

17 total views, 2 views today