Drobna, ale ważna sprawa

Aby utrudnić działanie tym, którzy (Dla zepsucia opinii o Polakach?) przerabiają nasze głosy na nieważne, dodając krzyżyki tam gdzie być ich nie powinno, proszę o przestrzeganie zasad:

1. Nie używać długopisów znajdujących się w lokalu.

2. Przynieść własne o nietypowym kolorze długopisy, pióra czy inne przybory do pisania.

 

Przepraszam, jeśli ktoś już gdzieś o tym słyszał, ale powtarzania ważnych rad nigdy nie jest za wiele.

76 total views, no views today

wyszperane 12/11/14


Truizmem jest mówienie, że świętość rodzin, narodów i całego świata w pierwszym rzędzie zależy od kobiet. Tak jest naprawdę. To one wychowują nowe pokolenia kobiet i mężczyzn. To ich kolana są najważniejszym na świecie uniwersytetem. To przede wszystkim matki mogą wskazać właściwy kierunek życia dla swoich dzieci. To one mogą wzbudzić najszczytniejsze powołania i rozwinąć najwspanialsze talenty. Z drugiej strony to także kobiety mogą wywierać jak najgorszy wpływ na swoje dzieci i na otaczający je świat. Mogą karmić siebie i innych toksycznymi iluzjami. Mogą siać niezwykle skutecznie cywilizację śmierci. Mogą przyczyniać się do powszechnego deptania przykazań Bożych i rozpowszechniania anarchii moralnej. Słuszne są zatem słowa zawarte w świętej żydowskiej księdze, w Talmudzie, gdzie napisano, że wtedy, gdy moralnie upada mężczyzna, upada on sam, lecz gdy upada moralnie kobieta, wówczas wraz z nią upada moralnie całe społeczeństwo. … Read More

58 total views, no views today

Wizyta

W piękny, pomimo, że listopadowy dzień kwiat

odwiedził i nasze miasto
… Read More

52 total views, no views today

Lekcja pamięci

Wodyński Stanisław11 Listopada jest świętem pamięci. W tym uroczystym dniu przywołujemy Ducha Historii. Wspominamy tych, którzy ponieśli najdroższe ofiary, oddali życie za ojczyznę, głosimy ich chwałę . Ich czyny są dla nas przykładem i mają być dla nas natchnieniem. Ostatnio do Narodowego Panteonu wkroczyli w wojskowym ordynku „Żołnierze Wyklęci”, bojownicy o Wolną Polskę, których do niedawna przecież nazywano bandytami. Jak słychać – nie będzie już uroczystych z kompanią honorową pochówków oprawców, katów, prokuratorów i sędziów.

… Read More

87 total views, no views today