za:   http://www.kampania-palestyna.pl/index.php/2013/09/01/izraelskie-firmy-zaangazowane-w-utrzymywanie-systemu-apartheidu-inwestuja-w-polsce/

Izraelskie firmy zaangażowane w utrzymywanie systemu apartheidu “inwestują” w Polsce

Izraelskie firmy zaangażowane w utrzymywanie systemu apartheidu inwestują w Polsce

[Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność PO, należy się spodziewać, że zrobią wszystko, aby administrowanie wodą w Polsce oddać w ręce specjalistów z Izraela. J.B. ]

Dnia 18 kwietnia b.r. odbyło się śniadanie biznesowe z cyklu spotkań Business Breakfast 2013, zorganizowane przez Departament Handlu Ambasady Izraela w Polsce wraz z organizacjami zrzeszonymi w Izbie Handlowej Izrael – Polska.  Przedstawiciele firm izraelskich: Mekorot oraz Tahal Polska prezentowali nowoczesne technologie i rozwiązania w dziedzinie zarządzania, eksploatacji i monitoringu sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. [1]

W spotkaniu z polskiej strony uczestniczyli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wójtów oraz firmy deweloperskie. [2]

Obie biorące udział w spotkaniu firmy izraelskie są zaangażowane w nielegalne działania na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych, przyczyniając się bezpośrednio do łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka. Działalność tych firm przyczynia się do utrzymywania systemu apartheidu, którego jednym z podstaw jest dyskryminacyjny charakter w dostępie do zasobów wody … Read More