• Tag Archives: Błasiak

Dlaczego naprawa polskiego państwa wymaga zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu?

W przypadku współczesnego państwa polskiego, jego naprawa, naprawa jego sposobu funkcjonowania, naprawa trwała i istotna, wymaga zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu. Jest to warunek konieczny i wyjściowy.

Ordynacja wyborcza a prawa wyborcze Polaków

Wynika to z faktu, że ordynacja wyborcza do rdzenia politycznego polskiej państwowości, jakim jest Sejm, decyduje o politycznej treści biernego i czynnego prawa wyborczego ponad 30 mln Polaków. Decyduje o tym, jaki polityczny wpływ na rdzeń polskiej państwowości ma ponad 30 mln dorosłych Polaków. … Read More

KOD, a JOW czyli rzecz o ukrytym panowaniu społecznym

[Jasno i przekonywująco wyjaśnione, także JOW.   J.B.]

za:  http://jow.pl/kod-a-jow/

SONY DSC

 Wojciech Błasiak

Aby zrozumieć zjawisko Komitetów Obrony Demokracji, trzeba rozumieć strukturę społeczną III Rzeczypospolitej i wiedzieć, która grupa społeczna jest grupą panującą społecznie. A tego od rodzimych nauk społecznych, z socjologią, politologią i ekonomią w roli głównej, dowiedzieć się nie sposób. Acz wystarczy być tylko wnikliwym i systematycznym obserwatorem toczącego się polskiego życia społecznego, a politycznego w szczególności, aby samemu się w tym z grubsza rozeznać. … Read More

Projekt strategii programowej wolnych Polaków w wyborach parlamentarnych. Tezy.

za:    http://jow.pl/projekt-strategii-programowej-wolnych-polakow-w-wyborach-parlamentarnych-tezy/

 Wojciech Błasiak,

Zmiana ustroju państwa i wolne wybory do Sejmu

* Zmiana ustroju państwa i przywrócenie go polskim obywatelom, dzięki wprowadzeniu wyborów do Sejmu w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych, o równej liczbie uprawnionych do głosowania obywateli, z równym limitem wydatków finansowych, z równą dla wszystkich uprawnionych obywateli swobodą kandydowania, gdzie posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów w jednej turze wyborczej oraz jawnością liczenia głosów. Zlikwiduje to obecny ustrój partyjnej oligarchii wyborczej i umożliwi przeprowadzenie pierwszych w pełni wolnych wyborów do Sejmu.

Budowa państwa republikańskiego

* Wprowadzenie wyborczej ordynacji jednomandatowej we wszystkich wyborach przedstawicielskich w kraju, od Sejmu po samorządy terytorialne, co stworzy podstawy nowego ustroju politycznego demokracji republikańskiej.

* Wprowadzenie obligatoryjności ogłaszania przez Sejm referendów, jeśli pod wnioskiem o referendum podpisze się co najmniej 0,5 mln uprawnionych wyborców oraz ważnością referendum bez względu na frekwencję, z wyjątkiem pytań o zmianę Konstytucji i ograniczenie suwerenności polskiego państwa. … Read More

Likwidacja FOZZ a hańba III RP

za:   http://www.prawica.net/40437

Z początkiem stycznia tego roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się prawie niezauważalny komunikat, iż

“W dniu 5 stycznia br. Minister Finansów Pan Mateusz Szczurek zatwierdził bilans zamknięcia „FOZZ w likwidacji” sporządzony przez likwidatora Funduszu Panią Martę Maciążek”.

W ten sposób po ponad 25 latach zamknięto sprawę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. I w ten sposób państwo III RP chciałoby po cichu zatuszować ostatecznie sprawę “matki wszystkich afer”, jak nazwał aferę FOZZ śp. prof. Jerzy Przystawa.

W komunikacie Ministerstwa Finansów nie ma oczywiście słowa o tym, że FOZZ był gigantyczną aferą spekulacyjnego rabunku finansów Polski. Tak, jak nie było i nie ma o tym słowa przez ćwierćwiecze istnienia obecnej formy polskiej państwowości zwanej III Rzeczpospolitą. Ministerstwo stwierdza tylko eufemistycznie, iż “Środki FOZZ były wielokrotnie wykorzystywane w sposób niegospodarny lub niezgodny z celami przyświecającymi utworzeniu Funduszu”. Tak więc spekulacyjny rabunek finansów Polski za pośrednictwem FOZZ, to po prostu “niegospodarne” lub “niezgodne z celami” wykorzystywanie jego środków finansowych.

… Read More