• Tag Archives: braki

Profesor Jerzy Robert Nowak zadał PiS kilkadziesiąt niezwykle niewygodnych pytań.

z:  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18873&Itemid=100

Jan Bodakowski

http://prawy.pl/38736-profesor-jerzy-robert-nowak-zadal-pis-kilkadziesiat-niezwykle-niewygodnych-pytan

JRNowakProfesor Jerzy Robert Nowak to niezwykle zasłużony dla Polski popularyzator historii najnowszej. Publicysta nie stroniący od poruszania niewygodnych tematów, łamania tabu, znienawidzony przez Żydów i komunistów. Pomimo wielu lat ciężkiej pracy i dziś znajduje czas by w trosce o los naszej ojczyzny zdać kilkadziesiąt niewygodnych dla PiS pytań.

Profesor Jerzy Robert Nowak, który bardzo liczył na dokonanie przez PiS dobrej zmiany, na swoim blogu (jest to symptomatyczne, że czytelnicy mogą zapoznać się z publicystyką profesora nie na łamach czasopism za wszelką cenę lojalnych wobec nowej władzy, a właśnie w internecie) rozpoczął publikacje stu kilkudziesięciu pytań do prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło oraz do władz PiS.

Zdaniem profesora Jerzego Roberta Nowaka, pomimo wielu pozytywnych działań ze strony PIS, nie można nie zauważyć wielu niepokojących zaniechań i złych posunięć partii rządzącej. W swoich pytaniach (uzupełnionych o dogłębną analizę patologii szkodliwych dla Polski) profesor Jerzy Robert Nowak pyta się w swojej analizie:

„1) Dlaczego w Polsce od listopada 2015 r. faktycznie nie zrobiono niczego dla walki z wszechogarniającą kraj biurokracją, tak patologicznie rozbuchaną w czasie rządów PO?

2) Kiedy rząd zlikwiduje wreszcie kilkanaście tysięcy najbardziej szkodliwych przepisów, które krępują rozwój przedsiębiorczości – tak jak postulują od dawna przedsiębiorcy i ekonomiści?

3) Kto wymyślił – na szczęście wycofany – projekt wprowadzenia specjalnych wielkich emerytur dla żon byłych prezydentów?

4) Dlaczego od listopada 2015 r. dotąd w Polsce nie zrobiono nic dla wsparcia średnich i drobnych przedsiębiorstw, zmniejszenia ich opodatkowania?

5) Czy nie należałoby wprowadzić 10-letniego zakazu pełnienia funkcji publicznych dla wszystkich urzędników, którym udowodni się skrajną rozrzutność w rozdawnictwie wygórowanych premii dla siebie samych i dla swych pracowników?

6) Czy doprowadzi się wreszcie do likwidacji niszczącej małe firmy lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą co miesięcznej składki na ZUS?

7). Czy polscy politycy gospodarczy zmuszą wreszcie korporacje do płacenia podatków w Polsce?

8) Dlaczego polscy ministrowie (najpierw W. Waszczykowski, a potem M. Morawiecki ) wyrazili poparcie Polski dla umowy TTIP, powszechnie uważanej za zagrożenie dla małych i średnich krajów, a korzystnej tylko dla wielkich amerykańskich korporacji?

9)Dlaczego rząd Beaty Szydło nie zdecyduje się na podjęcie publicznej debaty w tak ważnej dla przyszłości narodu sprawie jak umowa z CETĄ?

10 )Czy władze polskie nie powinny zdobyć się na jak najszybsze wprowadzenie w Polsce – na wzór rozwiązań przyjętych w Niemczech tzw. ustaw kompensacyjnych, zapewniających suwerenność działań Polski wobec prawodawstwa narzucanego przez biurokratów z Brukseli ?

11) Dlaczego władze nie spróbują dokonania pełnego bilansu zysków i strat Polski po wejściu do Unii Europejskiej?

12) Czy nowe władze zdecydują się wreszcie na rozliczenie oszustw dokonanych przez firmy zachodnie kosztem polskich partnerów, zarówno w czasie stowarzyszenia z UE, jak i po wejściu do Unii Europejskiej?

13) Czy zostaną podjęte środki dla ukarania winnych nadużyć przy powstawaniu zagranicznych supermarketów?

14) Czy przywódcy PiS-u nie powinni zaapelować do członków swej partii o przygotowanie w skali krajowej listy złych prezydentów, burmistrzów i radnych, odpowiedzialnych za zabagnienie sytuacji w poszczególnych miastach przez wiele lat , a zwłaszcza za horrendalne zadłużenia?

15) Czy w warunkach tak wielkiego załamania czytelnictwa w Polsce nie należałoby podjąć jak najszybciej starania o zmniejszenie tak dużego podatku VAT wobec książek w Polsce?

16) Czy w warunkach tak wielkiego kryzysu demograficznego Polsce nie należy podjąć starania dla zmniejszenia absurdalnie wysokiego VAT na artykuły dla dzieci?

17) Dlaczego nie wprowadza się w Polsce -na wzór węgierski- podatku reklamowego, który najmocniej uderzyłby w media, kierowane przez zagranicznych właścicieli, takie jak TVN czy „Newsweek”?

18) Dlaczego nie wprowadza się w Polsce zasady wyrzucania supermarketów z centrum miast na ich obrzeża?

19) Dlaczego nie wprowadza się w Polsce przyjętej na Węgrzech zasady, że supermarkety, które wykazywały przez ostatnie dwa lata straty, wyrzuca się z Węgier?

20) Dlaczego w Polsce wciąż toleruje się narzucanie przez zagraniczne banki nieuzasadnionego wyższego oprocentowania kredytów?

21) Dlaczego w Polsce w konflikcie między frankowiczami a bankami wciąż forsuje się rozwiązania korzystne tylko dla banków?

23) Dlaczego politycy gospodarczy nie ogłoszą publicznie, iż nigdy nie dojdzie w Polsce do wprowadzenia podatku katastralnego, tak niebezpiecznego zwłaszcza dla ludzi uboższych?

24) Dlaczego władze PiS-u tak długo nie zauważyły, że niektóre tak potrzebne zmiany personalne w spółkach i na czele wielkich zakładów bardzo się przeciągały i przeciągają?

25) Czy nie można doprowadzić – tak jak zrobili to Węgrzy – do wymuszenia na zachodnich sieciach energetycznych obniżenia cen dostarczanego przez nich gazu, energii, ciepłownictwa?

26) Dlaczego nie przygotowano -na wzór zachodni -zasady mocno ograniczającej udział zagranicznego kapitału w mediach i w kinematografii.?

27) Dlaczego nie wprowadzić – na wzór węgierski opodatkowania pornografii?

28) Dlaczego nie wprowadzić pełnej kontroli hazardu przez władze polskie?

29) Dlaczego po powstaniu nowego rządu PiS nie wykorzystano znakomitych umiejętności takiego znawcy gospodarki jak Cezary Mech, b. twórca programu gospodarczego PiS-u w 2005 r. i wiceminister finansów?

30)Dlaczego nie wykorzystuje się należycie tak świetnego znawcy problematyki gospodarczej jak ekonomista, obecny poseł Janusz Szewczak?

31) Dlaczego rząd nie zdecydował się dotąd na powierzenie J. Szewczakowi stanowiska szefa Komisji Nadzoru Finansowego?

32) Dlaczego nie przeciwdziała się żydowskim i niemieckim nieuzasadnionym roszczeniom finansowym i materialnym?

33) Czy nie należałoby wprowadzić wysokiego podatku od luksusów, który objąłby wszystkie osoby z różnych polskich władz od 1989 r., które wykorzystały swoje funkcje do zdobycia nieuzasadnionych korzyści materialnych?

34) Dlaczego nie ujawnia się Aneksu nr 2 do raportu o likwidacji WSI?

35) Dlaczego tak długo aż do ostatnich dni blokowano działania prowadzące do ujawnienia zastrzeżonego zbioru Instytutu Pamięci Narodowej?

36) Dlaczego wciąż utrzymuje się tak niebezpieczną ustawę 1066, legalizującą ewentualne wejście obcych służb na terytorium Rzeczpospolitej”?

37) Dlaczego dotąd nie podjęto śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień policji – poprzez prowokowanie zajść w czasie Marszów Niepodległościowych?

38) Dlaczego przywódcy PiS ograniczyli do skrajnego minimum manifestacje patriotyczne na ulicach, w ten sposób zostawiając KOD-owi pole do opanowywania ulicy?

39) Czy władze PiS- wreszcie coś zrobią dla skoordynowania public relations w ręku prawdziwie dobrego fachowca który czuwałby nad zapewnieniem dużo lepszego niż dotąd PR dla PiS-owskiego rządu?

40) Czy władze PiS-u nie widzą konieczności jak najszybszej wymiany składu Państwowej Komisji Wyborczej, która po tylekroć wykazała swą nieudolność?

41) Czy władze w Polsce zdecydują się na przeforsowanie w parlamencie tak oczekiwanej przez wiele polskich środowisk radykalnej zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenie ordynacji mieszanej z dużą ilością okręgów jednomandatowych?.

42) Czy nie należałoby rozważyć – na wzór szeregu krajów (m.in. Belgii, Australii, Nowej Zelandii) – wprowadzenie obowiązku udziału w wyborach pod rygorem wysokich grzywien?

43) Dlaczego nie podejmie się działań dla jak najszybszego usunięcia ze stanowiska obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, skrajnego lewaka, znanego ze stronniczości i wrogości do PiS-u?

44) Dlaczego tak długo odwlekano działania dla odwołania obecnego prezesa NIK, skompromitowanego tak wielu zarzutami ?

45)Kiedy za swoje błędy będą rozliczeni doradcy prezydenta Dudy?

46) Kiedy politycy PiS zaczną rozważać postawienie przed Trybunałem Stanu Bogdana Klicha ?

47) Dlaczego w czasie, gdy potrzeba jest jak najwięcej osób zdolnych do władania bronią w Polsce utrzymuje się niebywałe ograniczenia w posiadaniu broni?

48) Dlaczego terenowe struktury tak potrzebnego Ruchu im. Lecha Kaczyńskiego utonęły w letargu (poza niezwykle dynamicznie rozwijającym się AKO w Poznaniu) ?

49) Po co na świetne skądinąd spotkanie historyków z prezydentem A. Dudą w połowie listopada 2015 r. zaproszono nie mającego nic wspólnego z historia ekonomistę i socjologa Aleksandra Smolara, prezesa Fundacji Batorego?

50) Dlaczego w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” z 7 kwietnia 2016 r. Prezydent A. Duda wycofał się z wcześniejszego tak trafnego stwierdzenia o opozycjonistach modlących się „Ojczyznę dojną racz nam wrócić panie”?

51)_Dlaczego prezydent Andrzej Duda 10 kwietnia 2016 r. wypowiedział słowa o potrzebie „wzajemnego wybaczania”, szybko pośrednio skontrowane jeszcze tego samego dnia przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego?

52) Kto ostatnio doradził Prezydentowi, by podczas pobytu w Gdańsku podszedł do Lecha Wałęsy i uścisnął mu rękę?

53) Dlaczego większość PiS-owska w Senacie poparła 29 czerwca 2016 r. uczczenie minutą ciszy Janiny Paradowskiej, starej wyrafinowanej kłamczuchy z postkomunistycznej „Polityki”?.

54) Czy nie nazbyt wolno trwa proces wymiany skompromitowanych kadr urzędniczych na różnych szczeblach władzy?

55) Dlaczego rząd PiS-u nie występuje o jak najszybsze odwołanie Elżbiety Bieńkowskiej z funkcji komisarza UE?

56) Dlaczego tak niewiele słychać o działaniach i sugestiach Narodowej Rady Rozwoju?

57) Dlaczego do Narodowej Rady Rozwoju powołano w 2005 kilka tak wiele nieodpowiednich osób?

58) Dlaczego do Narodowej Rady Rozwoju nie dokooptowano żadnego z tak wybitnych znawców problematyki ukraińskiej jak pisarz S. Srokowski, prof. B. Grott, dr.L. Kulińska, E. Siemaszko etc/?

59) Dlaczego do Narodowej Rady Rozwoju nie włączono żadnego z tak wybitnych znawców problematyki niemieckiej jak prof. B. Musiał, mecenas S. Hambura, prof. T. Marczak i in.?

60) Dlaczego do sekcji Narodowej Rady Rozwoju, zajmującej się bezpieczeństwem i obronnością nie włączono takiego fachowca jak b. wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej Romuald Szeremietiew, a powołano m.in. gen. Edwarda Pietrzyka, ostatnio „wsławionego” głównie pięcioletnim pobytem jako ambasador w Korei Północnej?

61) Czy naprawdę dobre było dobranie do Narodowej Rady Rozwoju ludzi znanych, ale częstokroć bardzo różniących się poglądami?

62) Czy nie ma żadnego doradcy do spraw PR przy pani prezydent?

63) Czy nie można było uniknąć fali kontrowersyjnych nominacji na czele różnych spółek za czasów zarządzania Ministerstwem Skarbu przez Dawida Jackiewicza?

63) Dlaczego tak długo tolerowano bardzo wielkie wpływy na ministra skarbu Jackiewicza ze strony jakże słusznie usuniętego z PiS-u jego kumpla Adama Hofmana?

64) Dlaczego nie rozlicza się afer gospodarczych?

65) Czy przedstawiciele rządu PiS-u (być może sam minister M. Morawiecki) nie powinni jak najszybciej wyrzucić na zbity pysk pazernych prezesów EuRoPoLGazu?

66) Czy nie można było zapobiec fali jakże niepotrzebnych ataków na PiS w związku z przyśpieszoną karierą młodego 26-letniego rzecznika MON-u, b. pracownika apteki w Łomiankach Bartłomieja Misiewicza?

67) Czy nie było nonsensem włączenie do zarządu grupy energetycznej „Energia –Operator” 58 –letniej pielęgniarki Violetty Mackiewicz- Sasiak bez wyższego wykształcenia?

68) Czy PiS poprze zapowiadany przez Pawła Kukiza projekt ustawy, która wprowadzałaby przepisy wykluczające nepotyzm i kolesiostwo?

69) Czy przywódcy PiS nie zaapelują do prominentnych członków partii o dużo energiczniejsze rozpracowywanie aferalnej prywatyzacji warszawskiej pod egidą H. Gronkiewicz–Waltzowej?”

Do każdego z pytań w analizie profesora Jerzego Roberta Nowaka (dostępnych na jego blogu) dołączony jest bardzo skrupulatnie opracowany opis patologii niszczących Polskę i tego jak inne kraje z takimi patologiami sobie poradził. Same pytania prezentujemy by pokazać jak wiele bulwersujących tematów profesor Jerzy Robert Nowak podjął w swojej analizie. I zachęcić do lektury kilkudziesięciu kolejnych pytań jakie pan profesor opublikuje w najbliższym czasie.

[Mam pytanie: czemu prof. J. R. Nowak nie zapytał o skandaliczny przebieg „nowego śledztwa” w sprawie Zbrodni Smoleńskiej, w wykonaniu ekipy A. Macierewicza? Mirosław Dakowski]

„Bić kurwy i złodziei”

za:  https://wirtualnapolonia.com/2016/05/27/miroslaw-kokoszkiewicz-bic-kurwy-i-zlodziei/

kokosMirosław Kokoszkiewicz

Po kilku miesiącach doczekaliśmy się w końcu wyników audytu, czyli oceny ośmioletniej działalności poprzedniej ekipy w rozbiciu na poszczególne ministerstwa. Prezentacja trwała z krótkimi przerwami przez ponad dziesięć godzin, więc nawet próba pobieżnego omówienia wszystkich grzechów antypolskiej mafii w białych kołnierzykach, która grasowała po Polsce przez dwie kadencje zajęłoby, co najmniej połowę tego numeru „Warszawskiej”, a przypuszczam, że nie tylko ja temat audytu poruszę.  … Read More