• Tag Archives: cywilizacja

Wcielenie – cywilizacyjne konsekwencje wielkiego cudu

Wcielenie – cywilizacyjne konsekwencje wielkiego cudu

Źródło: pixabay.com

Marcin Jendrzejczak

Boże Narodzenie to czas celebracji Wcielenia. Bóg stał się Człowiekiem! Czyż można sobie wyobrazić przebycie drogi ogromniejszej, niż ta – od Nieskończoności do skończoności? Od Wszechpotęgi do bezbronności dziecka? Jedynie „zgorszenie krzyża” okazuje się bardziej zdumiewające. Nie dziwi, że do dziś wyznawcy judaizmu, islamu i inni nie są w stanie uznać Wcielenia. Zaiste, nie jest to możliwe bez nadprzyrodzonej łaski wiary. Taka jest jednak Prawda.

W poszukiwaniu zaginionej cywilizacji

Grzegorz Kucharczyk

W poszukiwaniu zaginionej cywilizacji

Gospodarcze i polityczne centrum Europy to dziś zarazem siedlisko jawnej herezji i otwartej apostazji. W którą stronę spoglądać ma człowiek poszukujący współczesnych przejawów duchowego oraz cywilizacyjnego odrodzenia? 

Na początek parę migawek z ginącego świata: … Read More

Ciało Chrystusa

[ Dlaczego ginie cywilizacja? Jedna z hipotez.  J.B.]

Ołtarz

Ołtarz

Jacek Bezeg

Minął już Wielki czwartek. Dzień świąteczny, pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia stanu kapłańskiego, ale przecież nie tylko. Choć może w wielu naszych świątyniach nie powiedziano o tym tak jasno, jak się powinno powiedzieć. Nie powiedziano, że właśnie w tamten pamiętny czwartek po raz pierwszy padły te słowa „Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje.” Jezus Chrystus wiedząc, że odejdzie zostawił nam dar najwspanialszy i najświętszy, swoje ciało. Ustanawiając w ten sposób Eucharystię, … Read More

Upadek czci dla Najświętszego Sakramentu – przejaw kryzysu cywilizacji

[ To nie jest przejaw kryzysu. To, moim zdaniem, powód upadku naszej cywilizacji.   J.B. ]

Upadek czci dla Najświętszego Sakramentu – przejaw kryzysu cywilizacji

 Marcin Jendrzejczak

Najświętszy Sakrament to niewyobrażalna świętość i zarazem największy dostępny człowiekowi w życiu doczesnym Skarb. Dziś jednak spotyka się On często z tragicznym i gorszącym brakiem poszanowania. Już zanik w wielu wspólnotach zbawiennej spowiedzi, udzielanie Komunii świętej do ręki czy w postawie siedzącej, brak klęczników czy paten są wyrazem zwątpienia w realną obecność Pana Jezusa. Tymczasem ta prawda, jakkolwiek trudna, stanowi fundament religii katolickiej i opartej na niej cywilizacji.

„Eucharystia jest szczytem religii katolickiej, najwyższą formą obcowania z sacrum”, pisze Romano Amerio. „Wobec niej wszystkie pozostałe sakramenty to raczej sakramentalia, jawiące się poniekąd jako obrzędy przygotowawcze”, dodaje. Eucharystia stanowi ponadto najwyższy przejaw Bożej mądrości, w przedziwny sposób decydującej się na obecność pod postacią zwykłego ludzkiego pokarmu. … Read More

Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936)

Gilbert Keith Chesterton

 

Czy można być obojętnym wobec twórczości Chestertona? Pewnie można, ale wymaga to z pewnością dużej dozy ignorancji, ponieważ pisarz ten zadaje bardzo niewygodne pytania, dotyczące naszego życia, a co gorsza ośmiela się udzielać na nie bardzo konkretnych odpowiedzi. Urodzony grubo ponad 100 lat temu wciąż pozostaje aktualny – niewątpliwie dzięki temu, że nigdy nie miał ambicji zostać “typowym dzieckiem swoich czasów” i interesowało go to, co niezmienne i aktualne w każdych czasach. Nie oznacza to jednak, że był człowiekiem oderwanym od rzeczywistości, która go otaczała. Wręcz przeciwnie – pokazuje nam w swej twórczości przemiany duchowe i intelektualne przełomu XIX i XX w., rysując je z dystansu nieosiągalnego dla osób podążających z “duchem czasu”. … Read More