część 1, wersja 1.6, 4 marzec 2008 r.
uzupełniona 16. maja 2011 r. / pkt 11d.

Wykaz obrazków
Listy
Spis treści
Wnioski
Streszczenie
Wstęp
Tekst główny
Źródła

Dodatek
… Read More