• Tag Archives: Franciszek

Rozważania „antyekumeniczne” dla papieża

z:  http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2425

Zygmunt Krzyżanowski

Czego się spodziewamy i czym się kierujemy, kiedy nawet nie próbujemy głosić Chrystusa tym, którzy Go nie znają? Czyż nie jest nieprawością nakładać prawdzie pęta? […] Będziemyż czekać, aż wiara spadnie im z nieba?

Przytoczone słowa pochodzą z traktatu O rozważaniu św. Bernarda z Clairvaux, napisanego w latach 1148–1153 na prośbę byłego ucznia, który jako papież przyjął imię Eugeniusz III. Poniższy tekst będzie oparty na fragmencie tego dzieła – dzieła szczególnego ze względu na autorstwo, ale również tematykę.

Święty Bernard rozpoczyna część tekstu poświęconą tematyce „antyekumenicznej” (nie stosując oczywiście tego pojęcia) rozważaniem „o rzeczach poddanych papieżowi”. … Read More

Biskup Schneider: „Proroczy głos czterech kardynałów”

z:   http://www.pch24.pl/biskup-schneider–proroczy-glos-czterech-kardynalow,47636,i.html

Biskup Schneider: „Proroczy głos czterech kardynałów”

Nie milkną echa listu czterech kardynałów wyrażających wątpliwości odnośnie adhortacji Amoris Laetitia. Głos w sprawie zabrał biskup Athanasius Schneider. Hierarcha broniąc kardynałów porównuje ich do świętych wiernych nauczaniu Kościoła w czasie kryzysu ariańskiego. Jednocześnie w ostrych słowach krytykuje duchownych potępiających owych czterech kardynałów. Przestrzega ich przed wyrokiem na Sądzie Ostatecznym.  

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PEŁNĄ TREŚĆ LISTU BISKUPA SCHNEIDERA … Read More

Sól już zwietrzała

z:  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19120&Itemid=119

rp_michalkiewicz.jpgStanisław Michalkiewicz

Komentarz    http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3787   16 listopada 2016

W wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Repubblica” papież Franciszek powiedział między innymi, że: „Ostatecznie to komuniści myślą jak chrześcijanie. Chrystus mówi o społeczeństwie, w którym to ubodzy, słabi, wykluczeni, mają decydować. Nie demagodzy, nie nicponie, ale lud, biedni, którzy mają wiarę w Boga. To im musimy pomóc, by osiągnąć równość i wolność”.

Najwyraźniej papież Franciszek zna komunizm głównie z kultowej piosenki komunistów, to znaczy – „Międzynarodówki”, w której rzeczywiście znajduje się inwokacja do „ludu ziemi”: „Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód” – ale chyba nie wie, że to tylko propaganda, … Read More

Kardynałowie upublicznili swój list do papieża. Prosili o wyjaśnienie wątpliwości, nie dostali odpowiedzi

z:   http://www.pch24.pl/kardynalowie-upublicznili-swoj-list-do-papieza–prosili-o-wyjasnienie-watpliwosci–nie-dostali-odpowiedzi-newsletter-139,47377,i.html

Kardynałowie upublicznili swój list do papieża. Prosili o wyjaśnienie wątpliwości, nie dostali odpowiedzi

.lifesitenews.com

19 września czterech kardynałów: Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra i Joachim Meisner zwróciło się do papieża z prośbą o wyjaśnienie sformułowań zawartych w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, a budzących poważne zaniepokojenie i wprowadzających zamieszanie zarówno wśród duchownych, jak i samych wiernych. Ponieważ hierarchowie nie otrzymali odpowiedzi do dzisiaj, zdecydowali się upublicznić treść swojego listu wiernym. … Read More

Rewolta Lutra to nie powód do świętowania

z:    http://www.bibula.com/?p=90758

MatteiRoberto de Mattei

Rok 2017 obfitować będzie w rocznice o szczególnym znaczeniu historycznym: 500-lecie Reformacji, 300-lecie założenia masonerii i stulecie Rewolucji Październikowej. Jak wskazuje w najnowszym artykule włoski historyk Roberto de Mattei, wydarzenia te są ze sobą blisko powiązane. Rewolucja komunistyczna i inspirowana przez masonów Rewolucja Francuska stanowiły logiczne rozwinięcie Reformacji. … Read More

Papież podpadł „Tygodnikowi Powszechnemu”. „Determinacja w krytykowaniu gender zdradza lęk”

z:   http://www.pch24.pl/papiez-podpadl-tygodnikowi-powszechnemu–determinacja-w-krytykowaniu-gender-zdradza-lek,45504,i.html

Papież podpadł „Tygodnikowi Powszechnemu”. „Determinacja w krytykowaniu gender zdradza lęk”

UPDATE IMAGES PRESS / FORUM

Wydawało się, że redaktorzy „Tygodnika Powszechnego” są bezkrytycznymi fanami papieża Franciszka, jego postaw, wypowiedzi, polityki i gestów. Okazało się jednak, że po wizycie Ojca Świętego w Polsce „katolicy otwarci” zmieniają optykę.

„Determinacja papieży w krytykowaniu gender zdradza lęk przed wyzwaniem poważniejszym niż tylko płeć kulturowa. Kościół czeka konfrontacja religijnej wizji człowieka z wynikami rewolucji naukowej” – takimi słowami rozpoczyna się tekst Artura Sporniaka na temat stosunku Kościoła, w tym papieża Franciszka, do ideologii gender. Publicysta „TP” ubolewa, że – mimo sugerowanej przez niego determinacji polskich biskupów by nie ujawniać słów papieża ze spotkania z nimi – Watykan jednak opublikował pełny zapis rozmowy Franciszka z hierarchami, do której doszło na Wawelu podczas wizyty papieża w Polsce. … Read More