• Tag Archives: herezja

O posłuszeństwie błędom papieskim i ich krytyce

za:  http://www.bibula.com/?p=83616

Mariusz Matuszewski

Kościół katolicki jest obecnie rozmontowywany od środka. Nie mam co do tego wątpliwości. Jako katolik muszę jednak funkcjonować w tym Kościele w kształcie takim, w jakim go zastałem – pomimo błędów popełnianych przez ludzi jest to nadal jedyny prawdziwy Kościół, założony przez Zbawiciela, a także jedyny, którego biskupi dzierżą ważną sukcesję apostolską. Niestety coraz częściej nie brakuje wątpliwości co do postawy, jaką należy przyjąć, w tym – jak podchodzić do niektórych wypowiedzi oraz czynów Ojca Świętego.

Przede wszystkim – papież. Nie mam wątpliwości, że papież jest Wikariuszem Chrystusa i spadkobiercą prostej linii sukcesji apostolskiej, biegnącej od Św. Piotra. Jednak rozróżniam wierność papieżowi w rozumieniu tego, który sprawuję określoną godność i reprezentuje Majestat Kościoła, a wiernością człowiekowi – osoba ludzka niezależnie od urzędu jest bowiem grzeszna i omylna. … Read More

O heretyku ks. Janie Husie

za:    http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=15813&Itemid=46

Słów kilka o heretyku ks. Janie Husie

http://breviarium.blogspot.com

 Hus

Za tydzień w mediach pełno będzie o heretyckim mącicielu, który z herezjarchy awansował przez minione lata na „Mistrza Jana Husa” (św. Jan Paweł II), „kapłana mającego (…) wielkie znaczenie dla religijnych i kulturowych dziejów czeskiego narodu” (św. Jan Paweł II), człowieka o „nieskazitelnym życiu osobistym” (św. Jan Paweł II), „czeskiego reformatora” (Luigi Accatoli), „wielkiego kaznodzieję” („Gość Niedzielny”), człowieka „bliskiego eklezjologii II Soboru Watykańskiego” (ks. G. Ryś w „Tygodniku Powszechnym”), „męczennika” („Trybuna Śląska”), „nieprzeciętnie uczciwego kapłana” („Świat. Przegląd Międzynarodowy”).

Przypomnijmy zatem, kim był ks. Jan Hus.

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/301

Ryszard Mozgol

Salva semper iustitia. Droga Jana Husa na stos

(...) w mojej ojczyźnie wydaje się, że Kościół katolicki szczególnie boleśnie odpokutowuje dzisiaj za popełnione w jego imię w przeszłości błędy i grzechy przeciwko wolności sumienia, takie jak śmierć duchownego Jana Husa, spalonego żywcem w XV wieku, oraz narzucony dużej części ludu czeskiego w XVII wieku obowiązek nawrócenia na katolicyzm…  abp Pragi, Josef kard. Beran, 20 IX 1965 r., w dyskusji nad przyjęciem deklaracji O wolności religijnej na Soborze Watykańskim II … Read More

Papież Franciszek przyjął na audiencji Arcybiskupkę Luterańską…czy ekumenizm wymknął się spod kontroli ?

za:   http://www.ekspedyt.org/trybeus/2015/06/18/37366_papiez-franciszek-przyjal-na-audiencji-arcybiskupke-luteranska-czy-ekumenizm-wymknal-sie-spod-kontroli.html

Powraca temat czy wierny może upomnieć Pasterza…poniższy artykuł jest dowodem, że ekumenizm Papieża Franciszka chyba wymyka się spod kontroli…co Wy na to ? Pytam, bo mnie zamurowało…

(…)

Papież Franciszek przyjął na audiencji „panią arcybiskup” szwedzkiego kościoła luterańskiego. Określił ją jako szanowną siostrę.
Wobec tego, że Franciszek w dalszym ciągu robi co chce i mówi cokolwiek mu przyjdzie na myśl, nawet będąc świadomym, że może to trącić herezją, poczucie, że Kościół traci swój kompas i jest teraz okrętem pozbawionym steru – jak zauważył kardynał Burke, staje się coraz powszechniejsze wśród coraz liczniejszej rzeszy kapłanów, biskupów i kardynałów.

W ubiegłym miesiącu, w kontekście wypadków, które spotkały się z relatywnie małym zainteresowaniem (poza Radiem Watykańskim), sytuacja uległa pogorszeniu w stopniu trudnym do wypowiedzenia: Franciszek został pierwszym papieżem, który przyjął w Pałacu Apostolskim na prywatnej audiencji panią „arcybiskup”, stojącą na czele tzw. Luterańskiego Kościoła Szwecji. Zwracając się do tej pretendentki do biskupstwa, niejakiej Antje Jackelén, niedorzecznie nazwał ją „szanowną Panią Jackelén”, „szanowną siostrą”… … Read More