• Tag Archives: iii rzesza

Oskarżam rządy warszawskie o współdziałanie

za: http://3obieg.pl/oskarzam-rzady-warszawskie-o-wspoldzialanie

Andrzej Owsinski:

 

Chodzi mi o współdziałanie w sprawie szerzenia antypolskiej akcji zatytułowanej: „polskie obozy’, „polskie getta” itp. która już objęła już nawet niemieckie dzieci.

 

Pisząc o „rządach warszawskich” mam na myśli i inne organa władzy w „III Rzeczpospolitej”, jak choćby sądy, które orzekały, że tego rodzaju zwrot nie może być traktowany jako działanie oszczercze i wrogie w stosunku do Polski, „bo przecież chodzi o lokalizację”, a ta rzeczywiście była na terenie Polski. Odpowiedzialność ponosi też warszawski parlament, który nie uczynił niczego dla ochrony polskiego dobrego imienia i pamięci polskich ofiar przemocy niemieckiej i sowieckiej.

Niezależnie od oskarżenia obecnych władz w Polsce mam również pretensje do postawy wielu rodaków wyrażających płaczliwe skargi na niesprawiedliwości zamiast żądania stanowczej reakcji ze strony tych, którzy Polskę / niestety/ reprezentują. … Read More