• Tag Archives: imperia

Brytyjski oficer przewidział upadek Zachodu

[ Ciekawe co by na to powiedział Koneczny?   J.B.]

John Glubb

Agnieszka Piwar

To zdumiewające, że wielcy tego świata nie wyciągnęli jeszcze wniosków z historii. Spisane ludzką ręką cztery tysiące lat dziejów, a oni wciąż ślepi i głusi na wołania przodków.

Pycha kroczy przed upadkiem, dlatego jesteśmy u schyłku pewnej epoki – gdzieś między starym i nowym imperium. Czy mamy powód do rozpaczy? … Read More

Przełomy historyczne: naturalne, a sztuczne, planowane.

z:   http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18571&Itemid=119

dakowskifMirosław Dakowski

Czasy trwania.

 Ludzie zwykle nie zauważają, gdy są świadkami, ofiarami, aktorami, wykonawcami, mierzwą czy przywódcami „przełomów”.  Widać je zwykle dopiero ze sporej perspektywy czasowej. Większość pisarzy historycznych barwnie opisuje zdarzenia, losy królów czy Jaśków lub Jagienek.

Są też pisarze zainteresowani powstawaniem i zmaganiami wielkich nurtów historii. Adwersarzem i przyjacielem Sienkiewicza był Teodor Jeske-Choiński, który wyszukiwał, analizował i pięknie a głęboko opisywał wielkie Przełomy. Za tę głębię i prawdę – „postęp” i  jasnogród skazał go na zapomnienie.

„Gasnące słońce” pokazuje wodzów Franków, Alemanów i podobnych barbarzyńców wychowanych już w cywilizacji rzymskiej, i zafascynowanych nią, ale czujących obrzydzenie do zniewieściałych, często zdegenerowanych i zboczonych jej przedstawicieli. Cywilizacja Romy kusi starą, bogatą kulturą, jasnymi prawami, a także nową religią, Objawieniem chrześcijaństwa. Cesarz filozof Marek Aureliusz jest wrogiem tego ostatniego. Czemu? Przecież jego filozofia jest najbliższa chrześcijańskiej? … Read More