• Tag Archives: Jezus

Pielgrzymka przemiany – w blasku Przemienienia

Stanisław Małkowski

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 4 – 10 sierpnia 2017 r. KOMENTARZ TYGODNIA

W niedzielę 6 sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Jezus przemieniony na górze Tabor wobec trzech uczniów: Piotra, Jakuba i Jana, którzy będą niebawem, w Wielki Czwartek wieczorem, świadkami innej przemiany Jezusa – modlitwy w Ogrójcu, zwanej konaniem, ukazuje blask swojej chwały, potwierdzając wiarę uczniów i umacniając ich przed doświadczeniem krzyża. Ukazanie się i rozmowa z Jezusem, Mojżeszem i Eliaszem łączy obecne objawienie się Boga z tym dokonanym w czasie Starego Przymierza. … Read More

Brama Niebios otwarta – będziemy żyć wiecznie!

Piotr Doerre

Brama Niebios otwarta - będziemy żyć wiecznie!

Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować – śpiewamy podczas rezurekcyjnej Mszy świętej. Czy jednak zastanawiamy się głębiej nad słowami, które wypływają z naszych ust wraz z tonami pięknej, tradycyjnej pieśni? Czy naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki dar przygotował Pan dla każdego z nas? Wyznajemy przecież co niedzielę wiarę w to, że możemy powstać z martwych i obcować z Bogiem w niebie. … Read More

Jak się przeciwstawić obecnej w życiu publicznym, w środkach przekazu, w antysztuce i antykulturze orgii bluźnierstw, kłamstw i zniewag?

 Pamięć ku obronie katolickiej, narodowej tożsamości Polski 

Demokracja bez prawdy przemienia się w totalitaryzm 

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 23 lutego – 2 marca 2017 r.  KOMENTARZ TYGODNIA

Wezwanie do zaufania w Bożą miłość i opiekę, zawarte w Ewangelii niedzielnej 26 lutego dobrze przygotowuje nas do wejścia w czas Wielkiego Postu, rozpoczynającego się w Popielec już po 3 dniach. Nie troszczcie się zbytnio (Mt 6,31) o sprawy materialne, pamiętajcie o Bogu, duszy i przyszłym zmartwychwstaniu ciała jako świątyni Ducha Świętego. Jak się przeciwstawić obecnej w życiu publicznym, w środkach przekazu, w antysztuce i antykulturze orgii bluźnierstw, kłamstw i zniewag? Jak znieść słabość odwołania się do obrażanych uczuć i przekonań religijnych, podczas gdy demoniczne szaleństwo dotyczy Boga i człowieka w całej prawdzie, a nie tylko subiektywnych doznań i wrażeń? … Read More

Sami nie pokonacie tej Bestii. Fragmenty Orędzi Anioła Stróża Polski, przekazywanych Adamowi Człowiekowi (cz.2: 2010 r.)

z:   http://www.ekspedyt.org/pokutujacy-lotr/2016/12/30/56960_fragmenty-oredzi-aniola-stroza-polski-dla-polski-przekazywanych-adamowi-czlowiekowi-cz-2-2010-r.html

media-430923-2

Wstęp

 Orędzia przekazywane do ostatnich dni życia Adamowi Człowiekowi (zmarł w czerwcu 2014 r.) przez Matkę Boską i Jezusa, przez św. Józefa i wielu innych świętych a także Anioła Stróża Polski, są darem Boga dla naszego Narodu w przededniu wielkich wydarzeń, które mają wstrząsnąć historią świata.  Boży Plan wobec ludzkości toczy się poza naszą wolą, niezależnie od tego, czy go przyjmiemy, czy nie. Jednak tylko od nas zależy, czy zechcemy dojrzeć i zrozumieć Boże znaki, poprzez które chce On  ułatwić nam współuczestnictwo w realizacji niektórych Swych tajemnic. Takim znakiem są proroctwa, a wśród nich – te najnowsze, których przekazicielem stał się, z wyboru Boga,  Adam Człowiek.

  Przez ostatnich parę lat życia, aż do ostatnich dni przy jego szpitalnym łóżku, miałem zaszczyt i radość być bliskim przyjacielem Adama. Niekiedy czynił mnie jednym z pierwszych czytelników otrzymywanych przez siebie Orędzi, które nadchodziły do niego nawet parę razy dziennie. Niespożyte siły, jakie znajdował, aby wszystkie je spisywać, przepisywać, redagować, czasem tłumaczyć na obce języki, zamieszczać w Internecie, a poza tym uczestniczyć w innych niezliczonych Dziełach, jakimi Niebo obarczyło jego krótkie życie, połączone z utrzymywaniem domu, gdzie pełnił rolę męża i ojca – też pochodziły od Nieba. Do tego, był on pogodnie usposobiony, zawsze znajdował czas dla przyjaciół, których miał wielu, był bowiem człowiekiem nie tylko obdarzonym religijną charyzmą, ogarniającą nas natychmiast, gdy tylko zjawił się w pobliżu, ale też miał dar znakomitego poczucia humoru, ujmującej konwersacji i dar języków (– byłem świadkiem, jak biegle rozmawiał po niemiecku, portugalsku, angielsku,  dobrze też dogadywał się po włosku i znał biernie hebrajski). Wszystkie te dary Nieba przyjmował ze skromnością, uważał siebie jedynie za „niegodnego sługę” i nie szukał rozgłosu, a unikał zgromadzeń i najchętniej zachowywał incognito. … Read More