za:    http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=15914&Itemid=119

BEZPŁCIOWY AKT EWY KOPACZ

 

Kiedy prof. Bohdan Chazan odmówił uśmiercenia dziecka obciążonego wadami genetycznymi, dziecka „stworzonego” metodą in vitro, pierwszymi, którzy krzyczeli, że należało je wcześniej zabić, byli ci od in vitro.

Aleszumm – 13 Lipca, 2015 http://niepoprawni.pl/blog/aleszumm/bezplciowy-akt-ewy-kopacz

Jadąc z centrum Warszawy w stronę Piaseczna, bardzo długą ulicą Puławską, mijamy wiele nowych, eleganckich budynków. Niektóre z nich to prywatne kliniki lekarskie. Większość wyrosła w ostatnich latach, za czasów minister zdrowia Ewy Kopacz. Przynajmniej kilka z nich zajmuje się leczeniem bezpłodności, bo tak oficjalnie nazywa się ta część medycznego biznesu, która to tzw. „leczenie” sprowadza do stosowania metody in vitro. Nie byłoby tych klinik, gdyby nie polityka finansowania z budżetu państwa produkcji dzieci poczętych poza organizmem matki. … Read More