• Tag Archives: ocena

WARTO TO ZROBIĆ

[Obowiązkowe.   J.B.  ]

Aleksander Ścios

Od czasu zdrady jałtańskiej i wepchnięcia Polski pod okupację sowiecką, wspomnienie o Niepodległej II Rzeczpospolitej stało się uciążliwym bagażem. Tak dalece, że w roku 1968 władze okupacyjne dokonały historycznego szalbierstwa i przypadającą wówczas 50 rocznicę odzyskania niepodległości próbowały zastąpić „świętowaniem” półwiecza rezydentury sowieckiej, organizując obchody powstania tzw. Komunistycznej Partii Polski.

Rozpoczęte 11 listopada 1968 roku obrady V Zjazdu PZPR, których gościem honorowym był Leonid Breżniew, potwierdzały okupacyjny status PRL i symbolizowały zamysł niszczenia pamięci o Niepodległej. … Read More

Różnica pomiędzy Europą prawdziwą a Europą fałszywą.

Europa prawdziwa to całe duchowe i materialne dziedzictwo historii cywilizacji europejskiej, na które składają się przede wszystkim: chrześcijaństwo, wytwarzające rzeczywisty uniwersalizm europejskiej rei publici, moralną jedność przez zaszczepienie tak naturalnych, jak nadnaturalnych, cnót z miłością na czele, będące dziełem duchowego imperium Kościoła (przypominają się tu słowa Feliksa Konecznego o Kościele jako politycznym wychowawcy narodów); grecko-rzymska tradycja klasyczna; wreszcie idea państwa narodowego, ale niesprzeczna z „europejskim kosmopolityzmem”, czyli łącząca suwerenność z powszechnością, z kulturową jednością narodów Europy. … Read More

Od brunatnej do czerwonej

Stanisław Michalkiewicz

Z obfitości serca usta mówią – powiada Pismo Święte – a ze swej strony mogę dodać, że u niektórych osób szczerość wyprzedza, i to znacznie, wszystkie inne zalety. Taką osobą jest wybitny niemiecki przywódca socjalistyczny Martin Schulz. W ogóle Niemcy mają szczęście do wybitnych przywódców socjalistycznych. Poprzednik Martina Schulza, wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler, miał też wielkie ambicje i nawet wiele z nich próbował realizować.

Z tego właśnie powodu współcześni socjaliści od wybitnego socjalistycznego przywódcy Adolfa Hitlera gwałtownie się odcinają, prezentując go jako przedstawiciela „prawicy” i to w dodatku „skrajnej”. Tymczasem Adolf Hitler był przywódcą partii narodowo-socjalistycznej i jeśli nawet prześladował komunistów czy socjaldemokratów, to raczej za herezje, jakim w jego mniemaniu ulegali, w stosunku do jedynie słusznej linii narodowo-socjalistycznej. Warto tedy wspomnieć, że Adolf Hitler miał bardzo ambitne plany co do przebudowy Europy. … Read More

Nie fechtujcie pisowczycy trzciną słowa na mównicy

Fot.Twitter/Ministerstwo Rozwoju

Od najmłodszych lat, w szkole podstawowej będąc, kpiłem z komunistycznej nowomowy. Nie nabrałem się na okrągły stół. Nigdy nie poparłem Kongresu Liberalno- Demokratycznego Donalda Tuska, Unii Demokratycznej – Unii Wolności – Platformy Obywatelskiej, efemerydy „Europa plus, Polska minus” Kwaśniewskiego i Palikota. Reaguję obrzydzeniem na „Nienowoczesną”, a także na inne szyldy pod którymi występują zadeklarowani wrogowie Polski. Kpiłem z marszu od niepodległości „golema” Komorowskiego, a dziś?

Dziś nie kupuję pisowskich bajek o rozpoczętej właśnie złej zmianie. … Read More