• Tag Archives: perspektywy

Nieznany patron UE – ideologia i plan – Krzysztof Karoń

{ Dlaczego musisz poznać historię marksizmu?  J.B.]

… Read More

Share on Facebook

W przededniu „wydarzeń marcowych”

Stanisław Michalkiewicz

  tygodnik „Goniec” (Toronto)    19 lutego 2017

Podejrzewam, że na odprawie, na którą Nasza Złota Pani wezwała przewodniczącego PO pana Schetynę i prezesa PSL pana Kosiniaka-Kamysza do Ambasady RFN w Warszawie, musiała nie tylko udzielić im niezłej obsztorcówy za spartolenie kombinacji operacyjnej w grudniu ubiegłego roku, ale w dodatku zabroniła politykowania na własną rękę. Ale jakże tu nie politykować i jednocześnie udowadniać opinii publicznej swoje istnienie? … Read More

Share on Facebook

Metanol tryśnie nad Wisłą

2017-02-18 (sobota)

Możemy wytwarzać syntetyczną benzynę i olej napędowy, a do ich produkcji używać dwutlenku węgla. Technologię wymyślił Polak. Został za to nominowany do nagrody włoskiego koncernu energetycznego ENI. Czy ją dostanie, okaże się w kwietniu.

Syntetyczna benzyna i olej napędowy mogłyby uniezależnić Polskę od importu ropy naftowej. Gdyby okazały się od niej tańsze, byłaby to rewolucja energetyczna. A gdyby do ich produkcji udało się wykorzystać dwutlenek węgla, za jednym zamachem rozwiązałoby to problem jego emisji. … Read More

Share on Facebook

Suwerenność finansowa jako fundament niepodległości Polski

 Kreacja-pieniądza-

  • Polska nie ma suwerennej waluty
  • Suwerenna waluta to pieniądz nie obciążony odsetkami, który krąży swobodnie w krwiobiegu ekonomicznym
  • Aktualnie Polska jest pozbawiona możliwości emisji suwerennego pieniądza – 86 % emitowanego pieniądza w Polsce jest emitowane przez banki jako oprocentowany dług
  • Aby normalnie funkcjonować Polska jest zmuszona do nieustannego zapożyczania się
  • NBP nie ma prawnej możliwości finansowania deficytu budżetowego w odróżnieniu od „amerykańskiego” FED
  • Ponad 99% odsetek od papierów rządowych wraca do budżetu amerykańskiego

… Read More

Share on Facebook

Bezprecedensowe spotkanie Merkel z Kaczyńskim. Sojusz z Niemcami koniecznością?

Agnieszka Stelmach

Bezprecedensowe spotkanie Merkel z Kaczyńskim. Sojusz z Niemcami koniecznością?

Fot. Reuters / Darren Zammit-Lupi / Forum

Jesteśmy świadkami niewiarygodnego przyspieszenia zdarzeń, które zmusiły obecną ekipę rządzącą do przeorientowania polityki zagranicznej w kierunku Niemiec. Dlaczego? … Read More

Share on Facebook

Eurodeputowany Michał Marusik: Europa musi odzyskać dawną witalność

z:  http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/10300-eurodeputowany-michal-marusik-europa-musi-odzyskac-dawna-witalnosc-nasz-wywiad

 Marta Borzęckafot: YouTube fot: YouTube

Nasza rozmowa z Michałem Marusikiem – prezesem Kongresu Nowej Prawicy, posłem do Parlamentu Europejskiego, który jest wiceprzewodniczącym eurosceptycznej frakcji Europa Narodów i Wolności o przyszłości Starego Kontynentu, Polski i USA.

Czy jako konserwatywny liberał dobrze się Pan odnajduje w eurosceptycznej frakcji Europa Narodów i Wolności?

Elementem konserwatywnej doktryny jest klasyczna wizja państwa. Unia Europejska likwiduje klasycznie rozumianą państwowość, więc w środowisku – mówiąc potocznie – niepodległościowców czuję się dobrze. Przy czym nie jest to euro-sceptycyzm tylko unio-sceptycyzm. Jeżeli Europa ma odzyskać dawną witalność, muszą tę witalność odzyskać poszczególne jej państwa. Mieszanina różnych kultur na pewno nie będzie nigdy spoiwem państwowości. … Read More

Share on Facebook

dr Rafał Wójcikowski mówi o przyszłym bankructwie Polski!

Share on Facebook

Tusku musisz II, czyli czas na plan B

Jaką ludzką kategorię reprezentują Petru i Kijowski wiedzieli doskonale ci, którzy ustawili ich na czele „nowych opozycyjnych sił” i „spontanicznego oddolnego ruchu społecznego”. Głównych kryterium w doborze obu figurantów była ich bezideowość, brak jakichkolwiek zasad moralno-etycznych oraz pęd do pieniędzy, kariery i sławy. Niestety dla układu III RP zadania im powierzone nie zostały wykonane. Przez rok nie udało się w Polsce doprowadzić do krwawych rozruchów i ktoś w centrali postanowił nie tyle odłączyć kompresor od dwóch nadymanych balonów z napisami „Petru” i „Kijowski”, ile potencjometr nagle przestawić na maksymalną moc tak, aby oba balony niemal w tym samym momencie pękły z hukiem. … Read More

Share on Facebook

Ku konfrontacji – wykład Stanisława Michalkiewicza w Lublinie 29.12.2016

[ Nowe spojrzenie, na nową sytuację!!!   J.B. ]

Share on Facebook

Chciałbym się mylić. Kilka przemyśleń na temat ostatnich działań opozycji.

[Dobrze, że robili sobie fotki. Te …   trzeba zapamiętać i obchodzić z daleka.   J.B.]

z:http://www.ekspedyt.org/lech-losek-mucha/2017/01/14/57315_chcialbym-sie-mylic-kilka-przemyslen-na-temat-ostatnich-dzialan-opozycji.htm

Po upływie pewnego czasu od nieudanej próby zakłócenia obrad parlamentu nadszedł dobry moment na pewne podsumowania. Z perspektywy widać wyraźnie, że była to zaplanowana z góry próba obalenia legalnej władzy, pod pozorem troski o wolne media i obronę demokracji. Totalna opozycja przeprowadziła działania mające na celu przejęcie władzy. Z kilkudniowym wyprzedzeniem zgłoszono manifestacje przed Sejmem. Zgromadzono odpowiednie środki techniczne, takie jak podwyższenie dla mówców i nagłośnienie. Później opozycja doprowadziła do awantury w parlamencie, a w tym czasie zwołani pod sejm działacze PO, Nowoczesnej i KOD-u już byli w drodze na „spontaniczną” demonstrację. Przynajmniej niektórzy! Wśród „spontanicznych” demonstrantów największą grupę stanowili działacze opozycji. Równie przypadkowo wszystko zostało zgrane w czasie z przyjazdem do Polski Donalda Tuska. Najzupełniej przypadkowo (!?) w czasie tej awantury doszło do zaniku sygnału TV na trzech czwartych obszaru Polski, co uniemożliwiło oglądanie telewizji państwowej, skazując większość Polaków na TVN i Polsat! … Read More

Share on Facebook