za:  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17903&Itemid=119

Z cyklu : „52 stan z prawami dla mniejszości N-98”

rp_Jaskowski.jpeg dr J. Jaśkowski

Grzech strukturalny nadal Istnieje, Szanowni Czytelnicy!

Pomimo całego zamieszania z tworzeniem nowej religii, do chwili obecnej nikt nie poddał w wątpliwość istnienia grzechu strukturalnego. Niestety, działania różnych przedstawicieli tzw. państwowych instytucji jawnie zaprzeczają temu faktowi. Jeżeli za prawdziwe przyjmiemy twierdzenie, że w Polsce co najmniej 95% ludzi to chrześcijanie, to okazuje się, że w instytucjach państwowych praktycznie pracują sami ateiści, lub „wierzący inaczej”. Na podstawie jakich faktów można wyciągnąć taki wniosek? … Read More