• Tag Archives: upadek

Niemiecki biskup Gerhard Feige życzy sobie końca „dyskryminacji” jawnogrzeszników

za:  http://www.bibula.com/?p=83556

 

Liberalny biskup Gerhard Feige z Magdeburga życzy sobie „bardziej miłosiernego” Kościoła. Chodzi o położenie kresu „dyskryminacji” osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Duchowny zdaje się zapominać, że Kościół zwalcza grzech, a nie czyniące go osoby.

Nikt nie powinien być dyskryminowany ze względu na swoją formę życia lub rozwód – powiedział w sobotę biskup Feige w magdeburskiej katedrze św. Sebastiana. Jego zdaniem Kościół musi wyraźnie podkreślać, że „należy do ludzi, bierze poważnie ich troski, nie ocenia tych, którzy biorą rozwód”. Biskup Feige zaznaczył, że sprawy te muszą zostać poruszone na rozpoczynającym się wkrótce synodzie w Watykanie. – Kościół musi obchodzić się z ludźmi tak, jak robił to Jezus – stwierdził niemiecki hierarcha. … Read More

Ekstraordynaryjna nieważność

za: http://www.pch24.pl/ekstraordynaryjna-niewaznosc,38098,i.html 

Prof. Grzegorz Kucharczyk

Ekstraordynaryjna nieważność

W ramach przygotowań do Roku Miłosierdzia papież Franciszek zadecydował o uproszczeniu procedury kanonicznego orzekania o nieważności małżeństwa. Decyzję tą należy również odczytywać w kontekście zbliżającej się drugiej sesji synodu biskupów poświęconego rodzinie. Co prawda byłby to dość, nazwijmy, ekstraordynaryjny sygnał wysłany przez Ojca Świętego wobec tego zgromadzenia mającego pochylać się z troską nad problemami rodziny chrześcijańskiej.

Sygnał brzmiałby: jeśli są problemy, oferujemy szybką ścieżkę orzeczenia, że to, co przysięgano przed Bogiem – z przyczyn na przykład „niedojrzałości psychicznej” współmałżonków – może być łatwo i bezpłatnie zakwalifikowane jako nieważne. Kto wie, czy wśród zwolenników „nowej troski duszpasterskiej”, którzy mają dziś wyjątkowo silną pozycję w Watykanie, nie wykluwa się pomysł, aby w ramach obchodów Roku Miłosierdzia „w drodze wyjątku” na okres trwania Roku Świętego nie zezwolić rozwodnikom na przyjmowanie Komunii Świętej od dnia 8 grudnia? … Read More

Mamy do czynienia z muzułmańską inwazją na Europę. To nie jest kryzys imigracyjny

za:  https://forumemjot.wordpress.com/2015/09/08/mamy-do-czynienia-z-muzulmanska-inwazja-na-europe-to-nie-jest-kryzys-imigracyjny/#more-44198

c53737db23050316a6e222834da5da32Fot. PAP/EPA

Marian Piłka

To   jest   agresja   wymierzona   przeciwko  Chrześcijaństwu i przeciwko naszej cywilizacji. —  Dziś nie ma ona charakteru zbrojnego, tak jak w przeszłości, ale charakter pozornie pokojowej infiltracji, charakter zaludniania, dotychczas nieopanowanych przez islam terenów.

— Dzisiejsza   sytuacja Europy przypomina upadek Cesarstwa Rzymskiego.

Także   wówczas,   ten   upadek   rozpoczął  się od „kryzysu imigracyjnego”,  — gdy w noc sylwestrową 406 roku,   —  granice Imperium rzymskiego na Renie przekroczyły watahy Wandalów, Swebów i Alamanów.

I   wówczas,  władze Cesarstwa, zamiast bronić zbrojnie swych granic, zgodziły  się   na   osiedlenie   barbarzyńców   na   własnym   terytorium.  

—   W efekcie, w ciągu dwóch pokoleń, Cesarstwo Zachodnie upadło. … Read More

Kagańce na nauki ścisłe. „Procedury” jako produkt zastępczy nauki.

za:   http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=16222&Itemid=80

dakowski1

Mirosław Dakowski

Dyrektywy i procedury zamiast poszukiwania PRAWDY.

 „Dopiero z ostatnim z ludzi umiera nadzieja”.

                         Janusz A. Zajdel, zakończenie „Limes inferior”.

Doświadczenia ostatnich lat, może dziesięcioleci, w dziedzinie nauk ścisłych są tak przerażające, a nowe kryteria są wprowadzane tak powoli (jak podwyższanie temperatury kąpieli żaby – aż do jej ugotowania), że z drżeniem zabieram się do formułowania tej notatki.

Każdy z nas, uczonych, natyka się w swej specjalności na nowe hamulce, głównie w postaci procedur i nacisków finansowych.

Ukażę ten „trynd” [tak piszę, bo wdrażają to-to głównie prymitywy – ale mocno osadzone] w znanych mi dziedzinach. Dotyczy jednak CAŁOŚCI. Wiele o tym rozmawiałem z przedstawicielami innych działów nauki.

Jest parę dziedzin, w których PRAWDA jest w zupełniej sprzeczności z poglądami głoszonymi przez polityków, czy nadętym gadaniem żurnalistów. … Read More

Niemiecki Kościół ma rządzić się sam!

za:  http://www.pch24.pl/centralny-komitet-niemieckich-katolikow-chce-schizmy–niemiecki-kosciol-ma-rzadzic-sie-sam-,37935,i.html

Centralny Komitet Niemieckich Katolików chce schizmy.

Centralny Komitet Niemieckich Katolików chce schizmy. Niemiecki Kościół ma rządzić się sam!

Pach

Centralny Komitet Niemieckich Katolików (ZDK) domaga się od Stolicy Apostolskiej specjalnych prerogatyw dla niemieckiego episkopatu. Chodzi o rozwodników, antykoncepcję i homoseksualistów.

Przewodniczący organizacji Alois Glück chce, by w Niemczech można było udzielać Komunii rozwodnikom w nowych związkach, nawet, jeżeli Kościół powszechny odrzuca takie rozwiązanie. Na tym jednak nie koniec. Jak informuje znany publicysta Mathias von Gersdorff, Glück domaga się „wolnej przestrzeni duszpasterskiej” dla Kościoła w Niemczech, której powinien udzielić mu październikowy synod. … Read More

Europa upada

za:   https://marucha.wordpress.com/2015/09/02/europa-upada/

Saker

Europa idzie ku upadkowi. Nikt nie może mieć już żadnych wątpliwości. UE jednocześnie dotknęło kilka poważnych problemów, i każdy z nich może potencjalnie okazać się katastrofalny. Spójrzmy na nie jeden po drugim.

UE składająca się z 28 członków nie ma ekonomicznego sensu

Najbardziej oczywistym problemem UE jest to, że ona absolutnie nie ma sensu ekonomicznego. Początkowo, na początku lat 1950, była mała grupa niezbyt różniących się krajów, które zdecydowały się na zintegrowanie swoich gospodarek. Była to tak zwana Wewnętrzna Szóstka, która założyła Wspólnotę Europejską (EC): Belgia, Francja, Niemcy Zachodnie, Włochy, Luksemburg i Holandia. … Read More