• Tag Archives: wiara

Gniewajcie się ale nie grzeszcie

Pogarda i wrogość hałaśliwych Żydów wobec Polaków i Polski wynika z duchowego przeciwieństwa między chrześcijaństwem a judaizmem, między kulturą wspólnoty i anty-kulturą odrębności

Stanisław Małkowski

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 2 – 8 marca 2018 r. KOMENTARZ TYGODNIA

Świątynia jest znakiem obecności Boga wśród ludzi. Tym była w czasie Starego Przymierza świątynia w Jerozolimie, wzniesiona przez króla Salomona w miejsce dawnego sanktuarium zw. „Namiotem świadectwa”. Świątynia z kamieni poddana była burzeniu i profanacji. Ziemska świątynia ukazywała obraz świątyni Boga w niebie. Jezus potwierdza świętość domu Bożego: w świątyni jest ofiarowany przez Maryję, w uroczystościach uczestniczy, wyrzuca ze świątyni handlarzy i bankierów, zapowiada zburzenie świątyni (Mt 24,2), a zarazem objawia swoją śmierć na krzyżu i chwalebne odbudowanie przez zmartwychwstanie trzeciego dnia, w odpowiedzi na pytanie o znak potwierdzający Jego prawo i moc, aby nie tylko murowaną świątynię oczyścić, ale świątynię swojego ciała na zawsze w trzech dniach wznieść na nowo. … Read More

OD ZŁUDZENIA DO PRAWDY «Trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i piekła…»

Osobiste świadectwo pani dr Glorii Polo wygłoszone w kościele w Caracas,  w Wenezueli, 5 maja 2005

Ja, Gloria Constanza Polo Ortiz, informuję wszystkich zainteresowanych, że nie sprzedaję, nie pożyczam, nie rozdaję materiałów, dokumentów, książek, kaset magnetofonowych i VHS, które dotyczą mojego wypadku albo w których moje świadectwo jest przedrukowane czy nagrane.

Wszystko, co dzieje się wokół mojej osoby, nie jest moją zasługą ani moją własnością, lecz wielkim darem naszego Dobrego Boga, który jak czuły Ojciec nieustannie nas szuka i czeka na nas, na wszystkich ludzi w tym stworzonym przez Niego świecie.

Ponadto podaję do wiadomości i informuję wszystkich zainteresowanych, że od książek, kaset magnetofonowych i VHS, płyt CD, DVD i pozostałych materiałów,które są w obiegu, nie pobieram żadnego honorarium, wynagrodzenia czy prowizji.

Materiały, które za moją zgodą są w obiegu, nie mogą być sprzedawane, lecz rozpowszechniane dzięki wsparciu oraz dobroci odpowiedzialnych za to i powołanych przez Pana wolontariuszy – bezpłatnie lub za rekompensatą powstałych kosztów. … Read More

Pierwszy święty antyekumeniczny

Ewa Polak-Pałkiewicz

Za co został zamordowany św. Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijaństwa? Jak mówią Dzieje Apostolskie, ten diakon delegowany przez gminę chrześcijańską, zaledwie kilka lat po Wniebowstąpieniu Jezusa, do pomocy ubogim wyznawcom Chrystusa, rozdawał im chleb, ale nie zaniedbywał apostołowania.

Głosił prawdę o Synu Bożym, Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Misji apostolskiej, którą pełnił towarzyszyły cuda, był bowiem „pełen łaski i męstwa”. „Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Bożego stojącego po prawicy Ojca!” – za te słowa wygłoszone, zapewne w religijnej ekstazie, został ukamienowany przez „niektórych z synagogi Wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków”. Gdyby tylko rozdawał chleb ubogim zostawiliby go w spokoju. Ale on był kimś więcej niż tylko miłosiernym, litującym się nad ludzką niedolą „działaczem charytatywnym”, „obrońcą ubogich”, jakby go dziś nazwano. Był kimś zupełnie innym. Nie można było przejść obojętnie wobec niego, bo nie można się było oprzeć jego słowom, pełnym „mądrości i Ducha”. … Read More

Ilu z członków Kolegium Kardynalskiego wierzy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego?

“Ostatnie konklawe” Malachi Martina, powieść z kluczem . Str. 316 i nn. Napisana czterdzieści lat temu – a przerażająco aktualna. Prorok?

Nie, Odważny, inteligentny Vatican insider. MD]

https://sklep.antyk.org.pl/p,ostatnie-konklawe-tom-1,6842.html

„Wiem – przerywa nieco znużonym głosem Domenico – Sam od czasu do czasu robiłem takie obliczenia, zastanawiając się nad każdym z osobna.

I sądzę że spokojnie przyjąć można, iż minimum czterdzieści procent elektorów szczerze i mocno wierzy w prawdy wiary chrześcijańskiej. Wierzą, że jest jeden Bóg; że Synem Bożym był i jest Jezus z Nazaretu; że Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi i zmartwychwstał; że wszyscy którzy wierzą w Niego będą żyć po śmierci na wieki z Bogiem i że jedynie za pośrednictwem Jezusa jakakolwiek istota ludzka osiągnąć może to szczęście; że Jezus, zanim wstąpił do nieba, ustanowił wśród ludzi Kościół i że Kościół ten skupiony jest wokół biskupa Rzymu, który jest i zawsze będzie jedynym oficjalnym i osobistym Wikariuszem Jezusa Chrystusa. … Read More

Rozumowe dowody na istnienie Boga – ks. Jan Jenkins, FSSPX

Wstęp

Captatio benevolentiae

Drodzy wierni, drodzy słuchacze,

Na początek chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że tytuł niniejszej konferencji składa się w istocie z dwóch twierdzeń, które współczesne społeczeństwo w coraz większym stopniu neguje. Po pierwsze, przynajmniej w praktyce, ignorowany jest sam fakt istnienia Boga. Po drugie, negowana jest zdolność ludzkiego intelektu do udowodnienia tego faktu.

Religia, zwłaszcza w czasach obecnych, jest często traktowana jako coś czysto emocjonalnego, czysto metafizycznego, równie odległego od intelektu, jak uczucie. Jest to w znacznej mierze wpływ współczesnego, fałszywego ekumenizmu. Ślepe dążenie do jedności wszystkich religii oraz redukowanie i pomniejszanie wszelkich różnic pomiędzy nimi w sposób konieczny doprowadzić musiało do pozbawienia każdej religii tego, co w niej było racjonalnego. … Read More