• Tag Archives: wiara

Konieczność dobrej lektury i formacji doktrynalnej oraz lista książek

[ Czytaj, ale nie byle co.      J.B.]

Znalezione obrazy dla zapytania Pelagius AsturiensisPelagius Asturiensis

W każdej wręcz dziedzinie błędów jest dziś wiele, a są tak silnie zakorzenione w umysłach nowożytnych, że niemożliwością jest z nimi walczyć bez proporcjonalnego wysiłku intelektualnego. Większość umysłów po prostu nie jest odpowiednio przygotowana i ani walczyć, ani nawet bronić się przed tymi błędami nie jest w stanie, a dotyczy to również katolików. Co gorsza, ludziom się często wydaje, że wystarczy im ich „zdrowy rozsądek”, by sobie poradzić albo sama umiejętność czytania zdobyta w odległych czasach dzieciństwa… Oprócz oczywiście grzechu pierworodnego i jego nieuniknionych skutków brak głębszej „kultury filozoficznej” (zwłaszcza chyba w Polsce, i to od dawna), szeroko rozpowszechnione fałszywe nurty intelektualne … Read More

Kościół na tle wieków

z książki Inkwizycja hiszpańska, 

Józef h. Tyszkiewicz

Józef h. Tyszkiewicz

Józef hr.Tyszkiewicz,

wyd, OSTOJA, tekst z 1929 roku

Już właśnie mijał szósty tydzień, od owego dnia, gdy posługując się świetnie przeprowadzoną i sowicie opłaconą agitacją, Sanhedryn wywołał sztuczne rozruchy ludowe w Jerozolimie, zakończone zwycięsko przez tragiczny epilog – Golgoty! … Read More

W historii wrogowie wiary i Kościoła powoływali się na rozum i naukę. Dzisiaj walczą jednocześnie z rozumem, nauką i wiarą.

Widzieć sercem to myśleć i wierzyć

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 24 – 30 marca 2017 r.  KOMENTARZ TYGODNIA

Bóg widzi wszystko i wszystkich. Niewidzialny ludzkim wzrokiem Bóg objawia się ludziom poprzez znaki i dary. To objawienie może być zrozumiane i odniesione do Boga w świetle wiary, bo bez niej największe znaki i cuda są odrzucane lub przypisywane złym mocom. Potrzebne są dla pokonania duchowej ślepoty światłe oczy serca. … Read More