• Tag Archives: władza

ZAMIESZKAĆ Z BOGIEM I W BOGU

Gdy władze ludzkie zwracają się przeciwko Bogu i Jego woli, owe władze tracą prawomocność i nie zasługują na szacunek.

Stanisław Małkowski

Ks. Stanisław Małkowski

Warszawska Gazeta 12 – 18 stycznia 2018 r. KOMENTARZ TYGODNIA

W Ewangelii czytanej w niedzielę 14 stycznia św. Jan Chrzciciel mówi swoim uczniom, wskazując na Jezusa – „Oto Baranek Boży” (J 1,35). Te same słowa wypowiada kapłan w czasie Mszy św., ukazując wiernym Chrystusa w Eucharystii i zapewniając ich, że są wezwani do spotkania z Nim w Komunii św. Gdy uczniowie Jana idą za Jezusem, słyszą Jego pytanie: „Czego szukacie?”, odpowiadają: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” i otrzymują wezwanie: „Chodźcie a zobaczycie”, posłusznie więc idą, by pozostać u Niego. Słowo „Idźcie” słyszymy po błogosławieństwie kończącym Mszę świętą i uzdalniającym, aby trwać we wspólnocie z Jezusem, widząc w świetle wiary, gdzie mieszka i pozostając u Niego w przekonaniu: „znaleźliśmy Mesjasza”. Oto Jezus ich znalazł a oni – Jego. W Chrystusie Bóg za mieszkał w nas, a my w Nim.

Tymczasowe mieszkania ziemskie, które prędzej czy później trzeba opuścić, budzą pragnienie mieszkania darowanego nam na zawsze, czyli mieszkania w Bogu, bo tylko On żyje wiecznie i chce być z nami bez końca licząc na naszą odpowiedź miłości. … Read More

ADL zaostrzy cenzurę – planuje zbudować „nowoczesne centrum dowodzenia” w Dolinie Krzemowej

Międzynarodowe żydostwo wie, że ich najsłabszym ogniwem jest wolność słowa i dostęp do wiedzy, internet jeszcze póki co daje takie możliwości. ADL (Anti Defamation League) dlatego patrzy w kierunku branży technologicznych zasobów i planuje zbudować „centrum dowodzenia” w Dolinie Krzemowej (  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Krzemowa). Oczywiście oni twierdzą, że działania te mają na celu zwiększenie skuteczności w zwalczania „mowy nienawiści” i „molestowania” przez internet. Jednak jest to nic innego jak wszechobecna cenzura i to już wkrótce!ADL

… Read More

Zakon

za: http://gadowskiwitold.pl/publicystyka/zakon

Władza sama w sobie jest jedynie świecidełkiem, szatańską sztuczką, która umożliwia wydobycie z człowieka najciemniejszych dążeń.

Czy to znaczy, że od władzy należy uciekać?

Władza jednak nie pochodzi od szatana. Nasz Pan tak ją skonstruował, że w swojej najgłębszej istocie jest próbą: charakteru, woli, intencji. Jest służbą. … Read More

KOD, a JOW czyli rzecz o ukrytym panowaniu społecznym

[Jasno i przekonywująco wyjaśnione, także JOW.   J.B.]

za:  http://jow.pl/kod-a-jow/

SONY DSC

 Wojciech Błasiak

Aby zrozumieć zjawisko Komitetów Obrony Demokracji, trzeba rozumieć strukturę społeczną III Rzeczypospolitej i wiedzieć, która grupa społeczna jest grupą panującą społecznie. A tego od rodzimych nauk społecznych, z socjologią, politologią i ekonomią w roli głównej, dowiedzieć się nie sposób. Acz wystarczy być tylko wnikliwym i systematycznym obserwatorem toczącego się polskiego życia społecznego, a politycznego w szczególności, aby samemu się w tym z grubsza rozeznać. … Read More

Tajny dokument: jak wprowadzić rządy totalitarne w Polsce.

za:http://www.ekspedyt.org/asadow/2015/12/29/44570_tajny-dokument-jak-wprowadzic-rzady-totalitarne-w-polsce.html

„Pozwólcie mi emitować i kontrolować Pieniądze narodu, a nie będę dbał o to, kto stanowi prawa.”
Mayer Amschel Rothschild

Dokument, o którym tu mowa jest opracowaniem nieformalnej grupy osób skupionych m.in. w organizacjach „Grupa Bilderberg” i „Komisja Trójstronna”, specjalizującej się w nadawaniu kierunku zmianom politycznym w Polsce.
Przez zupełnie nieprawdopodobny zbieg okoliczności znalazł się on na chwilę w moich rękach.  Cytuję tu jego obszerne fragmenty, pomijając jedynie kwestie oczywiste oraz nieistotne opisy technicznych szczegółów scenariusza.

Data powstania tekstu nie jest mi znana, jego treść (m.in. odniesienia do znanych wydarzeń politycznych) wskazuje na przełom lat 2012 / 2013. … Read More