• Tag Archives: zniewolenie

Krowa osiodłana będzie ujeżdżana

Stanisław Michalkiewicz

Stanisław Michalkiewicz

 

Stanisław Michalkiewicz

http://michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=4159

Felieton  •  tygodnik „Polska Niepodległa”  •  3 marca 2018

Józef Stalin powiedział kiedyś, że komunizm pasuje do Polaków, jak siodło do krowy. Może tak było kiedyś, ale wygląda na to, że przez parę dziesiątków lat komunistyczne siodło dopasowało się do polskiej krowy tak bardzo, że nie zdają sobie ona nawet sprawy, że została osiodłana. Adam Grzymała-Siedlecki wspomina, jak to podczas pobytu w Paryżu w 1919 roku, rozmawiał sobie z pewnym francuskim rentierem, który przekonywał go, że komunizm nie skończy się na Rosji, bo „jest potrzebą mas”.

Zwróćmy uwagę, że chociaż do konstytucji wpisane zostały surowe zakazy tworzenia partii odwołujących się do praktyk komunizmu, ale jednocześnie u podstaw systemu prawnego naszego nieszczęśliwego kraju spoczywają komunistyczne dekrety nacjonalizacyjne, z dekretem o reformie rolnej na czele. To trochę tak, jakby u podstaw systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec tkwiły, jakby nigdy nic, ustawy norymberskie. … Read More

Kolonizacja kulturowa – droga do zniewolenia

[Czy my jeszcze obawiamy się zniewolenia? Czy już nie?      J.B.]

Kolonizacja kulturowa – droga do zniewolenia

Źródło: pixabay.com

Marcin Jendrzejczak

Słowo kolonializm nie cieszy się dziś dobrą prasą. Kojarzy się bowiem z rasizmem, patriarchalizmem, pychą białego człowieka, wyzyskiem, niewolnictwem, apartheidem et cetera. Po 1960 roku – „Roku Afryki” – żaden poważny kraj nie przyznaje się do posiadania tradycyjnie rozumianych kolonii. Wszystkie rasy, cywilizacje, narody są wolne i równe – głosi oficjalna retoryka. To jednak tylko maska dla nowej kolonizacji. W pewnym sensie gorszej, bo ukrytej. … Read More

Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków..

z:  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19289&Itemid=119

.Musimy pamiętać, że konkwista jest nieodwracalna

Izabela BRODACKA

Na jednym z warszawskich murów odczytałam kiedyś hasło:  „Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków, a księża na księżyc”. Relata refero.  Przyznam, że ostatni passus tej  wypowiedzi nie budzi mojej szczególnej  sympatii, jednak przez rzetelność kronikarską cytuję ją w całości.

Warto jednak zastanowić się nad Polską dla Polaków i ziemią dla ziemniaków. Jak wiemy przez całe wieki sposobem pozyskiwania Lebensraum ( celowo używam tego skompromitowanego przez hitleryzm terminu) była konkwista. Podobnie zdobyli ziemię założyciele Stanów Zjednoczonych, Burowie w Afryce i biali obywatele Australii. … Read More