[ Od 50` są bardzo istotne uwagi o sytuacji światowej. Dla pełnego zrozumienia trzeba jednak wysłuchać całości.    J.B.]