AD

fot: YTfot: YT

 

Zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand poinformował właśnie, że prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie „wykreślenia z rejestru stowarzyszeń Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), Młodzieży Wszechpolskiej i stowarzyszenia Marsz Niepodległości”.

Pan wiceprokurator generalny odpowiedział w ten sposób na pytanie o działania, jakie zostaną podjęte w celu delegalizacji wspomnianych stowarzyszeń. Zadali mu je posłowie totalnie opozycyjnej partii PO.

Pan prokurator dodał również: “Prokuratura krakowska wystąpiła do starosty, jako organu nadzoru o ustalenie, czy w ramach upoważnienia starosta podejmował jakiekolwiek czynności w zakresie tego stowarzyszenia”.

Decyzje podjęte w tej sprawie dotyczą całego kraju. O ewentualne działania administracyjne podejmowane wobec ONR, pytani są prezydenci miast, w których stowarzyszenia mają swoje siedziby oraz konkretne prokuratury regionalne. Badane są również „akta rejestrowe stowarzyszenia pod kątem statutu”.

“Po ustaleniu, czy są prowadzone postępowania przygotowawcze i po zaistnieniu odpowiednich przesłanek, istnieje możliwość wystąpienia o wykreślenie ze statutu stowarzyszeń” – zakomunikował pan prokurator Hernand. Wyjaśnił też i podkreślił, że podobne czynności prowadzone są wobec stowarzyszeń: Marsz Niepodległości i Młodzież Wszechpolska.

W związku z tym, że cała sprawa ewidentnie sprowokowana został przez liderów PO, partii, której członkowie od dwóch lat destabilizują sytuację polityczną w Polsce a na forum UE, część z jej reprezentantów występuje wprost przeciw naszym narodowym interesom, może czas już, zapytać o jej delegalizację? Wszak nie tylko nie odcina się od swych kolegów głosujących za restrykcjami skierowanymi przeciw Polsce, ale wspierają ich nie tylko werbalnie, ale również aktywnie – z trybuny sejmowej. Wygłaszają swoje kłamliwe oskarżenia przeciw obecnemu rządowi, konsekwentnie kreując obraz zagrożenia dla demokracji w niemal całym świecie. Wspierani przez zaprzyjaźnione media wciąż próbują obalić demokratycznie wybrane władze, bez względu na koszty społeczne i polityczne. Dla dobra Polski i Polaków, PO powinna zostać zdelegalizowana.

Za:PAP