Obraz w treści 1

Z narodowym pozdrowieniem

Koordynator Brygady Opolskiej ONR

Ewa Zarzeczna